Kirjaamopalvelut

Kirjaamo2

Kaupunginkanslian kirjaamo

Kaupunginkanslian kirjaamoon voi jättää tai lähettää kaupungille osoitetut asiakirjat postitse tai sähköpostina. Kirjaamosta saa tietoja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä keskusviraston päätettäväksi kuuluvista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä.

Kaupunginkanslian kirjaamo, Valtakatu 26,  2.krs, 94100 Kemi. Yleissähköpostiosoite on kirjaamo@kemi.fi
Toimistonhoitaja Leila Suomela, puh. 016 259 215, fax. 016 259 699

Kaupungin muut kirjauspisteet

Kaupungin muista kirjauspisteistä saa tietoja ao. lautakunnan ja niiden alaisten jaostojen päätöksistä sekä palvelukeskukselle käsiteltäväksi saapuneista tai otetuista asioista.

Teknisen palvelukeskuksen kirjaamo, Valtakatu 26, 4.krs, 94100 Kemi.
Hallintosihteeri Taina Kuukasjärvi, puh. 040 585 9072,  sähköposti: tekpa@kemi.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kirjaamo, Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi.
Hallintosihteeri Anne Ypyä-Koskela, puh. 040 631 1142, fax. 016 259 500

Sivistyspalvelukeskuksen kirjaaja, toimistosihteeri Kati Korkeamaa, puh. 0503646618