Hallinto ja organisaatio

KaupungintaloMarraskuu2014

Kaupunki siirtyi 1.1.2009 tilaaja-tuottaja toimintatapaan. Tilaaja-tuottaja mallissa tilaajan ja tuottajan roolit on erotettu ja tuotantorakenne on läpinäkyvä. Muut mallin kulmakivet ovat laadun ja kustannusten yhteys sekä prosessien virtaviivaistaminen. Tilaajina toimivat kaupunginvaltuusto ja -hallitus. Lautakunnat ovat tuottajalautakuntia.

Varsinainen tuotanto on ryhmitelty sosiaali- ja terveystoimialaan, sivistystoimialaan sekä tekniseen toimialaan.

Kemin tilaaja-tuottaja-organisaatio

Kemin kaupungin organisaatio