Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia huolehtii ja vastaa:

 • Päätöksenteon tuesta
 • Hallinnon muusta tuesta
 • Suhdetoiminnasta, tiedottamisesta, markkinoinnista ja kansainvälisistä asioista
 • Omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta
 • Tietohallinnosta

Kaupunginkanslian henkilöstö

Jukka Vilén

Kansliajohtaja Jukka Vilén

 • kaupunginkanslian johtaminen
 • päätöksenteon ja hallinnon tukipalvelujen johtaminen ja kehittäminen
 • suhdetoiminnan, markkinoinnin, viestinnän ja kansainvälisten asioiden sekä omistajapolitiikan ja konsernivalvonnan kehittäminen, johto ja seuranta

Toimistonhoitaja Leila Suomela

 • kaupunginkanslian kirjaamon hoito
 • kaupungin virallisen ilmoitustaulun hoito
 • tietopalvelut valtuuston ja hallituksen toimialaan kuuluvista asioista ja päätöksistä

Arkistosihteeri Tuula Torvikoski

 • kaupungin arkistotoimen ja arkistonmuodostuksen johtaminen ja kehittäminen sekä arkistoalasta tiedottaminen
 • tietopalvelut kaupunginarkiston aineiston osalta
 • sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittäminen

Hallintosihteeri Heli Oittinen

 • kaupunginhallituksen ja konsernijaoston esityslistat, pöytäkirjat ja päätösten toimeenpanot
 • luottamustoimitiedot

Hallintosihteeri Anutiina Tervonen-Aho, poissa
Ts. hallintosihteeri Jaana Haapala

 • kaupunginvaltuuston esityslistat, pöytäkirjat ja päätösten toimeenpanot
 • kaupunginhallituksen esityslistat, pöytäkirjat ja päätösten toimeenpanot (varahenkilö)
 • ansionmenetyskorvaukset

Toimistosihteeri Pauliina Juustovaara

 • kokouspalkkiot ja laskutus
 • Internet ja intranet sivujen päivitys
Viestintäsuunnittelija Teija Laurinolli
 • Ulkoinen viestintä
 • Sisäinen viestintä

Yhteystiedot

Kemin kaupunginkanslia, Valtakatu 26, 2. kerros
Yleissähköpostiosoite: kirjaamo@kemi.fi
Avoinna ma-to 8.00-11.30 ja 12.30-16.00, pe 8.00-11.30 ja 12.30-15.30

Nimike Nimi Sähköposti Puhelinnumero
Kansliajohtaja Jukka Vilén jukka.vilen@kemi.fi 016 259 203
Toimistonhoitaja Leila Suomela leila.suomela@kemi.fi 016 259 215
Arkistosihteeri Tuula Torvikoski tuula.torvikoski@kemi.fi 016 259 219
Hallintosihteeri Heli Oittinen heli.oittinen@kemi.fi 016 259 217
Hallintosihteeri Anutiina Tervonen-Aho (poissa) anutiina.tervonen-aho@kemi.fi 016 259 216
Ts. hallintosihteeri Jaana Haapala jaana.haapala@kemi.fi 0406459290
Toimistosihteeri Pauliina Juustovaara pauliina.juustovaara@kemi.fi 050 427 5610
Viestintäsuunnittelija Teija Laurinolli teija.laurinolli@kemi.fi 040 194 5563

Lakiasiainyksikkö

Lakiasiainyksikkö huolehtii ja vastaa

 • kaupungin edunvalvonnasta ja juridisista palveluista
 • päätösten laillisuusvalvonnasta, sopimusjuridiikasta ja sopimushallinnan kehittämisestä
 • riskienhallinnan ja valmiussuunnittelun koordinoimisesta ja kehittämisestä
 • vakuutusasioista
 • hankintatoimen ja kilpailutuksen kehittämisestä, neuvonnasta ja ohjeistamisesta
 • pysäköinninvalvonnasta

Yhteystiedot

Nimike Nimi Sähköposti Puhelinnumero
Kaupunginlakimies Santeri Lindholm santeri.lindholm@kemi.fi puh. 040 637 2486
Hallintosihteeri Sanna Kotajärvi sanna.kotajarvi@kemi.fi puh. 016 259 290 tai 040 186 3590