Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia 

Kaupunginkanslia huolehtii ja vastaa:

 • Päätöksenteon tuesta
 • Hallinnon muusta tuesta
 • Suhdetoiminnasta, tiedottamisesta, markkinoinnista ja kansainvälisistä asioista
 • Omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta
 • Tietohallinnosta
 • Asiakaspalvelukeskuksesta

Kaupunginkanslian henkilöstö

Jukka Vilén

Kansliajohtaja Jukka Vilén

 • kaupunginkanslian johtaminen
 • päätöksenteon ja hallinnon tukipalvelujen johtaminen ja kehittäminen
 • suhdetoiminnan, markkinoinnin, viestinnän ja kansainvälisten asioiden sekä omistajapolitiikan ja konsernivalvonnan kehittäminen, johto ja seuranta

Toimistonhoitaja Leila Suomela

 • kaupunginkanslian kirjaamon hoito
 • kaupungin virallisen ilmoitustaulun hoito
 • tietopalvelut valtuuston ja hallituksen toimialaan kuuluvista asioista ja päätöksistä

Arkistosihteeri Tuula Torvikoski

 • kaupungin arkistotoimen ja arkistonmuodostuksen johtaminen ja kehittäminen sekä arkistoalasta tiedottaminen
 • tietopalvelut kaupunginarkiston aineiston osalta
 • sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittäminen

Hallintosihteeri Heli Oittinen

 • kaupunginhallituksen ja konsenijaoston esityslistat, pöytäkirjat ja päätösten toimeenpanot
 • luottamustoimitiedot

Hallintosihteeri Anutiina Tervonen-Aho

 • kaupunginvaltuuston esityslistat, pöytäkirjat ja päätösten toimeenpanot
 • kaupunginhallituksen esityslistat, pöytäkirjat ja päätösten toimeenpanot (varahenkilö)
 • ansionmenetyskorvaukset

Asiakaspäällikkö Marja Kynsijärvi

 • Kuntademokratian kehittäminen ja osallisuuden edistäminen
 • Poikkihallinnollisten asiakaspalvelujen kehittäminen
 • Kaupungin maahanmuuttoasioiden yhteyshenkilö ja koordinointi
 • Sidosryhmäyhteistyö ja ulkoisen rahoituksen hankinta ja koordinaatio
 • Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu, kehittäminen ja arviointi

Toimistosihteeri Pauliina Juustovaara

 • kokouspalkkiot ja laskutus
 • Internet ja intranet sivujen päivitys

Yhteystiedot

Kemin kaupunginkanslia, Valtakatu 26, 2. kerros
Yleissähköpostiosoite: kirjaamo@kemi.fi
Avoinna ma-to 8.00-11.30 ja 12.30-16.00, pe 8.00-11.30 ja 12.30-15.30

Nimike Nimi Sähköposti Puhelinnumero
Kansliajohtaja Jukka Vilén jukka.vilen@kemi.fi 016 259 203
Toimistonhoitaja Leila Suomela leila.suomela@kemi.fi 016 259 215
Arkistosihteeri Tuula Torvikoski tuula.torvikoski@kemi.fi 016 259 219
Hallintosihteeri Heli Oittinen heli.oittinen@kemi.fi 016 259 217
Hallintosihteeri Anutiina Tervonen-Aho anutiina.tervonen-aho@kemi.fi 016 259 216
Toimistosihteeri Pauliina Juustovaara pauliina.juustovaara@kemi.fi 050 427 5610
Asiakaspäällikkö Marja Kynsijärvi marja.kynsijarvi@kemi.fi 040 730 6231
Virastomestari Jouni Kallankari jouni.kallankari@kemi.fi 050 572 5387
Virastomestari Tapani Kotkansalo tapani.kotkansalo@kemi.fi 040 069 0210

Lakiasiainyksikkö

Lakiasiainyksikkö huolehtii ja vastaa

 • kaupungin edunvalvonnasta ja juridisista palveluista
 • päätösten laillisuusvalvonnasta, sopimusjuridiikasta ja sopimushallinnan kehittämisestä
 • riskienhallinnan ja valmiussuunnittelun koordinoimisesta ja kehittämisestä
 • vakuutusasioista
 • hankintatoimen ja kilpailutuksen kehittämisestä, neuvonnasta ja ohjeistamisesta
 • pysäköinninvalvonnasta
 • talous- ja velkaneuvonnasta
 • asuntotoimen viranomaistehtävistä

Yhteystiedot

Nimike Nimi Sähköposti Puhelinnumero
Kaupunginlakimies Santeri Lindholm santeri.lindholm@kemi.fi puh. 016 259 213 tai 040 637 2486
Hallintosihteeri Kati Tervo kati.tervo@kemi.fi puh. 016 259 290 tai 050 590 8368