Säännökset

Valtuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisestä hallintosäännöllä. Siinä määrätään kaupungin luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perusrakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmät. Hallintosäännöstä säädetään Kuntalain 90 §:ssä. Kunnallisen järjestyssäännön korvasi 1.10.2003 alkaen järjestyslaki 612/2003 Finlex.

Kemin kaupungin hallintosääntö (voimassa 28.10.2019 alkaen)
Nuorisovaltuuston toimintasääntö (liite 1)
Vanhusneuvoston toimintasääntö (liite 2)
Vammaisneuvoston toimintasääntö (liite 3)
Sisaisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje (liite 4)
Valtuustotoimikuntien toimintaohje (liite 5)

 

Rakennusjärjestys

Kemin kaupungin laskutus- ja perintäohjeet 2017
Asiakirjojen lunastamisessa ja lähettämisessä noudatettavat maksut
Adressien ja mielipiteen ilmaisujen käsittelyohje
Avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet  (päivitetty 17.9.2019)

Kemin kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje
Liite tytäryhteisön hallituksen työjärjestysmalli