Säännökset

Valtuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisestä hallintosäännöllä. Siinä määrätään kaupungin luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perusrakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmät. Hallintosäännöstä säädetään Kuntalain 90 §:ssä. Kunnallisen järjestyssäännön korvasi 1.10.2003 alkaen järjestyslaki 612/2003 Finlex.

Kemin kaupungin hallintosääntö (voimassa 12.3.2019 alkaen)
Valtuustotoimikuntien toimintaohje
Nuorisovaltuuston toimintasääntö
Vammaisneuvoston toimintasääntö
Vanhusneuvoston toimintasääntö


Sisaisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje

Rakennusjärjestys

Kemin kaupungin laskutus- ja perintäohjeet 2017
Asiakirjojen lunastamisessa ja lähettämisessä noudatettavat maksut
Adressien ja mielipiteen ilmaisujen käsittelyohje
Avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Kemin kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje
Liite tytäryhteisön hallituksen työjärjestysmalli