Säännökset

Valtuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisestä johtosäännöillä. Niissä määrätään kaupungin luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perusrakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmät. Johtosäännöistä säädetään Kuntalain 16 §:ssä. Kunnallisen järjestyssäännön korvasi 1.10.2003 alkaen järjestyslaki 612/2003 Finlex.

Kaupunginvaltuuston työjärjestys (päivitetty)
Kaupunginhallituksen johtosääntö (päivitetty)
Hallintosääntö (päivitetty)

Tarkastussääntö, tarkastussäännön perustelut
Sisaisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Sisaisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje

Keskusviraston johtosääntö (päivitetty)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtösääntö (1.1.2016 alkaen)
Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö (voimassa 1.1.2017 alkaen)
Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö (päivitetty)
Koulutuslautakunnan johtosääntö
Kulttuurilautakunnan johtosääntö
Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan ja vapaan sivistystyön jaoston johtosääntö

Rakennusjärjestys
Satamajärjestys

Kemin kaupungin laskutus- ja perintäohjeet 2017
Asiakirjojen lunastamisessa ja lähettämisessä noudatettavat maksut
Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö(päivitetty 2014)
Adressien ja mielipiteen ilmaisujen käsittelyohje
Avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Kemin kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje
Liite tytäryhteisön hallituksen työjärjestysmalli