Tilastot ja julkaisut

Hankeluettelot

Hanke on mikä tahansa kokonaisuutena ohjattu, kertaluonteinen ja selvärakenteinen työsuoritus, jonka suorittamisessa voidaan käyttää eri yhteistyötahoja ja rahoittajia sekä saada käyttöön kansallista tai EU-pohjaista rahoitusta. Hanke on ajallisesti rajattu, eikä ole kaupungin perustoimintaa.

Keskusvirasto

Sivistyspalvelukeskus / kulttuuri

Sivistyspalvelukeskus / koulutus