Lautakunnat ja jaostot 2017-2021

Nuija2

Kaikkien Kemin kaupungin luottamushenkilöiden sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kemi.fi

Puheenjohtaja

Henttinen Pertti, vas.
puh. 040 7006 052

varalla Soppela Markku

Varapuheenjohtaja

Aheinen Ritva, sd.
puh. 040 5472 495

varalla Metsävainio Tanja

Jäsenet

Jäsen Puolue Puhelinnumero Varajäsen
Määttä Pasi vas. 050 4951 946 Heikkinen Pasi
Mustafi Albana vas. 046 5540 086 Alasaarela Miia
Luosujärvi Iina vas. Anttila Heidi
Huusko Kalle sd. 045 2728 999 Kauppi Timo
Rojola Jani sd. 040 8358 967 Kylmämaa Markku
Juntunen Jouko kesk. 0400 691 371 Halttunen Jukka
Lammassaari Jenni kesk. 040 6503 583 Miettunen Ulla
Muranen Matti kok. 040 7473 951 Hautaniemi-Lehtisalo Pirkko

Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunnan toimialaan kuuluu huolehtia kirjastolaissa, laissa kuntien kulttuuritoiminnasta, liikuntalaissa, museolaissa, nuorisolaissa sekä teatteri- ja orkesterilaissa säädetyistä tehtävistä.

Puheenjohtaja

Taanila Juha, kesk.
puh. 0400 890 646

varalla Puro Juha

Varapuheenjohtaja

Koivulehto Mikko, vas.
puh. 040 534 6719

varalla Adolfsen Matti

Jäsenet

Jäsen Puolue Puhelinnumero Varajäsen
Pehkonen Pirkko vas. 050 564 3760 Tervahauta Marja-Leena
Kari Kaisa vas. 040 554 9931 Nordblom Johanna
Hanhisuanto Kari vas. 040 7053 747 Markkanen Petri
Metsävainio Tanja sd. 050 432 1067 Liiten Kaisu
Zerni Sami sd. 040 5413 083 Nettamo Tuomo
Sarif Omar sd. 046 9506 372 Tölli Jarmo
Laitila Minna kesk. 040 5343 642 Rousu Riitta-Liisa
Helske Kalle kok. Karjalainen Ossi
Mäkinen Tuula vihr. Ehrukainen-Sykkö Tuula

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta huolehtii taiteen perusopetuslaissa sekä teatteri- ja orkesterilaissa säädetyistä tehtävistä.

Puheenjohtaja

Tervahauta Marja-Leena, vas.
puh. 044 019 5210
Kemin edustaja

varalla Adolfsen Matti

Varapuheenjohtaja

Kelhä Marja-Liisa, sd.
Kemin edustaja

varalla Pietilä Essi

Jäsenet

Kunta Jäsen Varajäsen
Kemin edustaja Juntunen Jouko Klemettinen Ismo
Keminmaan edustaja Puotiniemi Erkki Mällinen Ville
Simon edustaja Tuuttu Jaana Miettinen Kyösti
Tervolan edustaja Alaollitervo Sinikka Joutulainen Juha
Tornion edustaja Junnola Vilho Arvola Taimi
Tornion edustaja Hanhikoski Sirkku Leinonen Petri

Vapaan sivistystyön jaosto

Vapaan sivistystyön jaosto huolehtii vapasta sivistystyöstä saadetyssä laissa tarkoitetusta opetuksesta, ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta, taiteen perusopetuksesta ja maksullisesta palvelutoiminnasta.

Puheenjohtaja

Tervahauta Marja-Leena, vas.
puh. 044 019 5210
Kemin edustaja

varalla Adolfsen Matti

Jäsenet

Kunta Jäsen Varajäsen
Kemin edustaja Hynninen Marja-Liisa Pietilä Essi
Keminmaan edustaja Hiltunen Juhani Papunen Sanna
Keminmaan edustaja Vuorinen Jarno Paunu Anna
Simon edustaja Leskinen Tarja Vakkala Lauri
Simon edustaja Halttu Eero Hamari Helvi
Tervolan edustaja Mäkipeura Teija Skinnari Paula
Tervolan edustaja Puikko Raimo Joutulainen Juha

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan kuuluu huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta siten, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä edellytetään ja kaupunki omilla päätöksillään päättää. Palvelutuotantoa toteuttavat lautakunnan alaisuudessa seuraavat tulosalueet: Hallintopalvelut, Sosiaalityön palvelut, Terveyspalvelut, Vanhus- ja vammaispalvelut. Tulosalueet jakaantuvat edelleen tulosyksiköihin.

Puheenjohtaja

Tiilikainen Aaro, vas.
puh. 0400 584 581

varalla Lahtela Jari

Varapuheenjohtaja

Miettunen Ulla, kesk.
puh. 0400 337 159

varalla Lammassaari Jenni

Jäsenet

Jäsen Puolue Puhelinnumero Varajäsen
Marttala Timo vas. 050 3494 423 Kittilä Petri
Ekorre-Nummikari Sari vas. 0400 258 672 Karisaari-Kittilä Teija
Soppela Ida vas. Moilanen Laura
Auvinen Sari sd. 040 7363 820 Heikkuri Markku
Karismo Eija sd. Nuutinen Aino
Korhonen Jukka sd. Hietala Katja
Kolehmainen Olli kesk. 050 3430 808 Pyykkö Aki
Haapa Raija kok. Anttila Mikko

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii
1) asemakaavoituksesta, maankäytön suunnittelusta ja maapolitiikan hoitamisesta
2) maanmittaus- ja paikkatietopalveluista sekä kiinteistö-insinööripalveluista
3) kaupungin omistamista tonteista sekä muista maa- ja vesialueista
4) kaupungin yleisten alueiden sekä puistojen ja muiden viheralueiden suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta
5) kaupungin omistamien rakennusten ja toimitilojen kiinteistönpidosta
6) kaupungin keskusvarastosta
7) yksityistielaissa ja maantielaissa määritetyistä kunnan tielautakunnan tehtävistä
8) kaupunkiliikenteen tukemisesta
9) käyttötalouden tilausehdotuksen ja taloussuunnitelman laatimisesta.

Puheenjohtaja

Alamommo Jaakko, sd.
puh. 0400 696 934

varalla Alm Anna

Varapuheenjohtaja

Virtala Aili, vas.
puh. 040 5105 874

varalla Pyykkö Kati

Jäsenet

Jäsen Puolue Puhelinnumero Varajäsen
Mikkanen Anneli vas. 040 8649 032 Moilanen Laura
Holland Jari vas. 050 346 3033 Vahlroos Teemu
Moisanen Ensio vas. Ylinen Joonas
Kunnari Jukka sd. 040 5686 516 Holopainen Raimo
Viinikka Maria sd. Murtomäki Markku
Puro Juha kesk. 040 5103 218 Tuokila Eero
Alatalo Ritva-Liisa kesk. Laitila Minna
Heinonen Elina kok. 040 7121 442 Näykki Kalervo
Tauriainen Harri ps. Kärki Heidi

Ympäristöjaosto

Ympäristöjaosto huolehtii rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta, ympäristöterveysvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta ja kaupungin välivuokraamien asuntoosakkeiden hallinnoinnista. Jaosto voi sopimuksen perusteella hoitaa em. tehtäviä myös muun kunnan kuin Kemin kaupungin toimielimenä. Ympäristöjaoston tehtävät on määritelty johtosäännössä.

Puheenjohtaja

Mikkanen Anneli, vas.
puh. 040 8649 032

varalla Valkama Ritva

Varapuheenjohtaja

Härkönen Heikki, sd.

varalla Stark Reijo

Jäsenet

Jäsen Puolue Puhelinnumero Varajäsen
Moilanen Laura vas. 040 4168 766 Tyystälä Marja-Leena
Vahlroos Teemu vas. Ruotsalainen Jukka
Holopainen Raimo sd. Kylmänen Markku
Pudas Markku kesk. Ketola Arja
Heinonen Elina kok. 040 7121 442 Kilpinen Piia

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Puheenjohtaja

Kotkansalo Jaana, sd.

varalla Alatalo Ulla

Varapuheenjohtaja

Virtala Aili, vas.
puh. 040 5105 874

varalla Tervahauta Marja-Leena

Jäsenet

Jäsen Puolue Puhelinnumero Varajäsen
Hanhisuanto Kari vas. 040 7053 747 Moilanen Laura
Kumpumäki Veikko vas. 040 5472 496 Mäläskä Ari
Viitanen Matti vas. 040 7312 382 Kittilä Petri
Liiten Kaisu sd. 040 8292 736 Hynninen Marja-Leena
Liuski Merja sd. Peltonen Kimmo
Puro Juha kesk. 040 5103 218 Pudas Markku
Pyykkö Aki kesk. Halttunen Jukka
Anttila Mikko kok. 0400 543 053 Heinonen Elina