Lautakunnat ja jaostot 2013-2016

Nuija2

Puheenjohtaja

Taanila Juha, kesk.
Ouluntie 45, 94700 Kemi
puh. 0400 890 646
juha.taanila@kemi.fi

varalla Vieruaho Seppo

Varapuheenjohtaja

Määttä Pasi, vas.
Perttusenkatu 45, 94600 Kemi
puh. 050 495 1946
pasi.maatta@kemi.fi

varalla Korhonen Sanna

Jäsenet

Jäsen Varajäsen Puolue
Karisaari-Kittilä Teija Arola Minna vas.
Mäki-Jokela Antero Ekorre Mikko vas.
Anttila Mervi Mäläskä Ari vas.
Aheinen Ritva Rötkönen Rauha sd.
Ikäläinen Kari Murtomäki Markku sd.
Kuismanen Laura Klemettinen Susanna kesk.
Leminaho Lea Muranen Matti kok.
Särkelä Esko Nyberg Sven ps./kok.
Tuohimaa Mervi Sykkö Tuula vihr.

Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunnan toimialaan kuuluu huolehtia kirjastolaissa, laissa kuntien kulttuuritoiminnasta, liikuntalaissa, museolaissa, nuorisolaissa sekä teatteri- ja orkesterilaissa säädetyistä tehtävistä.

Puheenjohtaja

Pehkonen Pirkko, vas.
Meripuistokatu 15 A 9, 94100 Kemi
puh. 050 564 3760
pirkko.pehkonen@kemi.fi

varalla Tissari Mika

Varapuheenjohtaja

Tiitinen Pekka, sd.
Peurankpolku 2 C 12, 94720 Kemi
puh. 040 594 7916
pekka.tiitinen@kemi.fi

varalla Järvimäki Aapo

Jäsenet

Jäsen Varajäsen Puolue
Ahonen Kari Soppela Markku vas.
Niskala Sirpa Anttila Mervi vas.
Saarijärvi Janne Reponen Raija vas.
Korkiakoski Mikko Tölli Jarmo sd.
Kotkansalo Jaana Liiten Kaisu sd.
Laitila MInna Pekola Saija kesk.
Pasanen Antti Kivelä Henri kesk.
Helske Kalle Juusti Terttu-Liisa kok.
Tauriainen Eila Kapraali Riitta ps.

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta huolehtii taiteen perusopetuslaissa sekä teatteri- ja orkesterilaissa säädetyistä tehtävistä.

Puheenjohtaja

Komokallio Eija, sd.
Lehtokatu 28 E, 94100 Kemi
puh. 050 337 8072
eija.komokallio@kemi.fi

varalla Järvimäki Aapo

Varapuheenjohtaja

Kumpumäki Helena, vas.
Merikatu 6 A 8, 94100 Kemi
puh. 040 830 5389

varalla Karisaari Teija

Jäsenet

Kunta Jäsen Varajäsen
Kemin edustaja Vieruaho Seppo Kivelä Henri
Keminmaan edustaja Puotiniemi Erkki Berg Roland
Simon edustaja Tuuttu Jaana Ruikkala Mikko
Tervolan edustaja Alaollitervo Sinikka Oinas Anita
Tornion edustaja Planting Mauri Arvola Taimi
Tornion edustaja Lampela Jenni Korteniemi Matti
Kemin kaupunginhallituksen edustaja Sonntag Ritva Miettunen Ulla

Vapaan sivistystyön jaosto

Vapaan sivistystyön jaosto huolehtii vapasta sivistystyöstä saadetyssä laissa tarkoitetusta opetuksesta, ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta, taiteen perusopetuksesta ja maksullisesta palvelutoiminnasta.

Puheenjohtaja

Komokallio Eija, sd.
Lehtokatu 28 E, 94100 Kemi
puh. 050 337 8072
eija.komokallio@kemi.fi

varalla Taanila Juha kesk.

Jäsenet

Kunta Jäsen Varajäsen
Kemin edustaja Kumpumäki Helena Ekorre Mikko
Keminmaan edustaja Hietala Helvi Lampela Ritva
Keminmaan edustaja Vuorinen Jarno Pietilä Jarno
Simon edustaja Leskinen Tarja Vakkala Lauri
Simon edustaja Järnfors Janne Kokko Sari
Tervolan edustaja Kaarninen Sari Skinnari Paula
Tervolan edustaja Tepsa Jani Tuisku Jouko

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan kuuluu huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta siten, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä edellytetään ja kaupunki omilla päätöksillään päättää. Palvelutuotantoa toteuttavat lautakunnan alaisuudessa seuraavat tulosalueet: Hallintopalvelut, Sosiaalityön palvelut, Terveyspalvelut, Vanhus- ja vammaispalvelut. Tulosalueet jakaantuvat edelleen tulosyksiköihin.

Puheenjohtaja

Tiilikainen Aaro, vas.
Mansikkanokankatu 9 as 17, 94100 Kemi
puh. 040 058 4581
aaro.tiilkainen@kemi.fi

varalla Henttinen Pertti

Varapuheenjohtaja

Korhonen Jukka, sd.
korhonenkoti@suomi24.fi

varalla Lehojärvi Jaakko

Jäsenet

Jäsen Varajäsen Puolue
Ekorre-Nummikari Sari Kumpulainen Tytti vas.
Kaarre Matti Jaakkonen Mauri vas.
Korrensalo Sisko Reponen Raija vas.
Hietala Katja Liiten Kaisu sd.
Pietiläinen Hannele Hämäläinen-Sahnoun Tarja sd.
Keskikallio Raimo Pyykkö Aki kesk.
Miettunen Ulla Ketola Arja kesk.
Nyberg Sven Arttieff Oona kok.
Kapraali Riitta Särkelä Esko ps.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii
1) asemakaavoituksesta, maankäytön suunnittelusta ja maapolitiikan hoitamisesta
2) maanmittaus- ja paikkatietopalveluista sekä kiinteistö-insinööripalveluista
3) kaupungin omistamista tonteista sekä muista maa- ja vesialueista
4) kaupungin yleisten alueiden sekä puistojen ja muiden viheralueiden suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta
5) kaupungin omistamien rakennusten ja toimitilojen kiinteistönpidosta
6) kaupungin keskusvarastosta
7) yksityistielaissa ja maantielaissa määritetyistä kunnan tielautakunnan tehtävistä
8) kaupunkiliikenteen tukemisesta
9) käyttötalouden tilausehdotuksen ja taloussuunnitelman laatimisesta.

Puheenjohtaja

Alamommo Jaakko, sd.
Karikatu 10 B 3, 94830 Kemi
puh. 040 186 6329
jaakko.alamommo@kemi.fi

varalla Leppiaho Tuomo

Varapuheenjohtaja

Arstio Kimmo, vas.
Metsäkummuntie 41, 94700 Kemi
puh. 0400 694 751
kimmo.arstio@pp.inet.fi

varalla Karppinen Kalevi

Jäsenet

Jäsen Varajäsen Puolue
Mikkanen Anneli Tyystälä Marja-Leena vas.
Moisanen Ensio Marttila Markku vas.
Virtala Aili Ranta Raili vas.
Lehojärvi Jaakko Härkönen Heikki sd.
Viinikka Maria Nuutinen Aino sd.
Alatalo Riva-Liisa Laitila Minna kesk.
Pudas Markku Tuokila Eero kesk.
Laitinen Marja-Leena Valkeinen Veera kok.
Tauriainen Harri Rantala Anneli ps.

Ympäristöjaosto

Ympäristöjaosto huolehtii rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta, ympäristöterveysvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta ja kaupungin välivuokraamien asuntoosakkeiden hallinnoinnista. Jaosto voi sopimuksen perusteella hoitaa em. tehtäviä myös muun kunnan kuin Kemin kaupungin toimielimenä. Ympäristöjaoston tehtävät on määritelty johtosäännössä.

Puheenjohtaja

Marttila Markku, vas.
Takajärventie 26 A 5, 94700 Kemi
puh. 050 566 5282
marttila.markku1@gmail.com

varalla Kallijärvi Tuomo

Varapuheenjohtaja

Vallasvuo-Paavola Mirja,  kok.
Lehtokatu 28 A 4, 94100 Kemi
puh. 040 716 6853
mirja.vallasvuo@luukku.com

varalla Järvelä Rainer

Jäsenet

Jäsen Varajäsen Puolue
Reponen Raija Virtala Aili vas.
Posti Kyösti Luokkala Helena vas.
Holopainen Raimo Sahnoun Ahmad sd.
Jaakkola Kirsti Peltonen Tuula sd.
Ketola Arja Puro Juha kesk.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Puheenjohtaja

Kurtti Mikko, kok.
Ruutinkatu 2 B 9, 94100 Kemi
puh. 0400 392 586
mikko.kurtti@kemi.fi

varalla Juusti Terttu-Liisa

Varapuheenjohtaja

Ekorre Mikko, vas.
Valtakatu 30 B A 4, 94100 Kemi
puh. 040 716 1448
mikko.ekorre@kemi.fi

varalla Laakkonen Matti

Jäsenet

Jäsen Varajäsen Puolue
Kotijärvi-Dianoff Saara Kilpeläinen Eeva-Liisa vas.
Luosujärvi Raila Kallijärvi Tuomo vas.
Viitanen Matti Korhonen Sanna vas.
Liuski Merja Hiltunen Tiina sd.
Pietiläinen Rauno Pudas Mauri sd.
Tuokkola Heli Nuutinen Aino sd.
Puro Juha Keskikallio Raimo kesk.
Pyykkö Aki Mansikkamaa Aila kesk.
Lääperi Helena Särkelä Esko ps.