Toiminnan ilmoitus- ja hakemusasiat

Elinkeinotoimintaa koskevia ilmoitus-, hakemus- ja lupa-asioita käsittelevät kaupungin ja valtion viranomaiset.

Täältä löydät linkit mm. ympäristöterveysvalvontaan, rakennusvalvontaan, sekä muihin elinkeinokohtaisiin lupa-asioihin.

Kemin kaupunki

Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonta pyrkii edistämään väestön terveyttä valvomalla elintarvikkeiden laatua ja terveellisyyttä, kulutustavaroiden ja palvelujen turvallisuutta. Tärkeimmät lupa- ja ilmoitusasiat ovat:

 • Elintarvikehuoneistojen hyväksyminen
 • Ilmoitukset huoneistojen käyttöönotosta (esim. parturikampaamot, kauneushoitolat ym.)

Lisätietoa ympäristöterveysvalvonnasta.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta myöntää luvat uusien toimitilojen rakentamiseen tai jo olemassa olevien tilojen muuttamiseen tai purkamiseen. Rakennuksen tai toimitilan muuttamiseen on aina hankittava asianmukainen lupa.

 • Rakennuslupa
 • Toimenpidelupa
 • Rakentamisilmoitus
 • Purkamislupa

Lisätietoa rakennusvalvonnasta.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka myöntää lyhytaikaiset luvat erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Lomake: Kadun tai yleisen alueen käyttölupahakemus

Muut viranomaiset

Elinkeinokohtaiset luvat

Elinkeinovapauden periaatteen mukaan Suomessa saa harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa ilman viranomaisen myöntämää lupaa. Joillakin toimialoilla on ilmoittamisvelvollisuus, vaikka elinkeinolupaa ei tavita.

Ennen elinkeinotiominnan aloittamista on aina selvitettävä, onko aiottu elinkeinotoiminta luvan- tai ilmoituksenvaraista. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat mm.

 • Alkoholin anniskelu- ja vähittäismyynti (AVI)
 • Apteekit (Lääkelaitos)
 • Arvopaperipörssit (Valtiovarainministeriö)
 • Autokoulut (ELY-keskus)
 • Lentoliikenteen reitti- ja tilausliikenne (Ilmailuhallinto)
 • Panttilainaustoiminta (Finanssivalvonta)
 • Sairaankuljetus (AVI)
 • Sähköurakointi, -asennukset (Tukes)
 • Taksit ja tavaraliikenne (ELY-keskus)
 • Teletoiminta (Liikenne- ja viestitäministeriö)
 • Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi (Tukes)
 • Vartioimisliikkeet (Sisäasiainministeriö)
 • Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuoltolaitokset (AVI)

Linkit

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Lapin AVI

Lapin ELY-Keskus
Liikenne- ja viestintäministeriö
Fimea – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Tukes
Sosiaali- ja tarveysministeriön valvontavirasto – Valvira
Sisäasiainministeriö
Valtiovarainminiteriö