Tapahtumastartti-avustus

Kemiläisille järjestöille ja yhdistyksille tarkoitetun tapahtumastartin tämän vuoden hakua on jatkettu 16.3.2017 saakka. Tavoitteena on synnyttää kaupunkiin elinvoimaisia uusia tapahtumia, jotka tuetun alun jälkeen vakiinnuttaisivat paikkansa tulevinakin vuosina.

Tapahtumastartti-avustusta voidaan hakea Kemissä järjestettävään merkittävään tapahtumaan järjestäjän taloudellisen riskin pienentämiseksi. Tapahtuma-avustettaviin kohteisiin ei voida myöntää avustusta muista kaupungin määrärahoista. Tutustu tästä yleisiin avustusten myöntämisperusteisiin.

Avustusta haetaan tapahtumastartti-avustuslomakkeella. Hakemukset osoitetaan: Kaupunginkanslia/Kirjaamo, Valtakatu 26, 94100 Kemi.

Tapahtumajärjestäjän on raportoitava kirjallisesti Tapahtumastartti-avustusselvityksellä kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta Kemin kaupungin elinkeinopalveluille. Raportissa on oltava järjestävän organisaation puheenjohtajan ja tapahtuman yhdyshenkilön allekirjoitus sekä myös mahdolliset tapahtuman jatkosuunnitelmat.