Biologia

BIOLOGIA (BI)

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

BI1 ELIÖMAAILMA
Millainen biologia on tieteenä? Perehdytään luonnon monimuotoisuuden ilmenemiseen, evoluutioon, elämän kehittymiseen ja tutkintaan miten luonto toimii.

BI2 SOLU JA PERINNÖLLISYYS
Teoriankurssi solusta ja perinnöllisyydestä, jossa tutustutaan soluun elämän perusyksikkönä, solun energiatalouteen, solujen toiminnan ohjaamiseen, solujen lisääntymiseen, sekä käydään läpi periytymi­sen perusteet, populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria. Jatkokurssina suositellaan BI6.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

BI3 YMPÄRISTÖEKOLOGIA
Kurssilla tehdään ekologista tutkimusta ja tutustaan luonnon biodiversiteettiin ja sen merkitykseen, käsitellään ekologisia ympäristöongelmia, Suomen luonnon haavoittuvuutta, kestävää tulevaisuutta. Suositellaan suoritettavaksi BI1:sen jälkeen.

BI4 IHMISEN BIOLOGIA
Tutustaan ihmisen solujen ja kudosten erityspiirteisiin, elimistöjen rakenteeseen, toimintaan ja merkitykseen, elintoimintojen säätelyyn, lisääntymiseen, elämänkaareen ja yhteisöllisyyteen, perimän merkitykseen, elimistön sopeutumiseen ja puolustusmekanismeihin.

BI5 BIOTEKNOLOGIA
Kurssi on moderneinta biologiaa, jonka sisältönä on muun muassa seuraavaa: solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä, solut proteiinien valmista­jina, geenien toiminta, geeniteknologia ja sen mahdollisuus, mikrobit ja niiden merkitys, biotekniikka teollisuudessa, kasvien ja eläinten jalostus, geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö.

BI6 LABOROINTI JA TYÖKURSSI, suoritusmerkintä
Kurssi on jatkokurssi BI2:lle. Se vahvistaa ja konkretisoi tietoja ja taitoja, jotka on hankittu kurssilla BI2. Kurssin suoritus on osoitus harrastunei­suu­desta biologiassa sekä edellytys hyvälle menestykselle biologian aine­reaalissa. Kurssin teemoina ovat esim.: solujen rakenteen tutkiminen; kasvien rakenteen tutkimus, vesitalous, ravinteet; eläimen kudok­sen rakenne ja lihasten toiminta; kemiallisia laborointeja muun muassa entsyymikokeita; vaikeampia laskuja ja ennen kaikkea myös kytkentälaskuja. Mahdollisuus tutkielmaan, jolla voi korottaa BI2:sen numeroa.

Soveltavat kurssit, suoritusmerkintä

BI7 KOTISEUDUN ELIÖMAAILMA
Opiskelijan harrastuksen virittäminen luonnontunte­mukseen ja oman kotiseudun luontoon. Herbaario tai digikasvio opiskelija kerää kotiseutunsa luonnonvaraisista kasveista 50 kasvia sisältävän herbaarion (vaihto­ehtona digikasvio), tai tekee digi­kuvaston kotiseudeun eläimistä tai luon­nonmai­se­mista. Opiskelija voi suorittaa kurssin myös omaan aiheideaansa perustuen. Kurssi suoritetaan pääasiassa itse­­­näi­sesti kesällä. Ohjeet opettajalta.

BI8 YO-KIRJOITUKSIIN VALMENTAVA KURSSI- BIOLOGIAN PÄÄKOHDAT
Tavoitteena on opiskelijan hyvä suoriutuminen ylioppilaskirjoituksissa, biologian ainereaalissa ja hänen jatko-opiskelumahdollisuuksiensa parantaminen.