Draama

DRAAMA (DR)

Soveltavat kurssit, suoritusmerkintä

DR1 DRAAMA
Kurssilla harjoitellaan yksilöllisiä ilmaisutaitoja ja vahvistetaan omaa ilmaisua. Tekemisen kautta vahvistetaan itsetuntoa ja saadaan esiintymisvarmuutta. Kurssilla valmistetaan esitys, joka voidaan pyrkiä esittämään julkisesti. Tämän avulla lisätään ryhmätyötaitoja ja esiintymisvarmuutta sekä vähen­netään esiintymispelkoa. Perehdytään näyttämöilmaisun perustaitoihin.

DR2 DRAAMA
Kurssilla syvennetään omaa ilmaisua, laajennetaan ilmaisun keinoja ja edelleen vahvistetaan esiintymisvarmuutta ja lisätään esiintymiskokemusta. Perehdytään johonkin esittävän taiteen osa-alueeseen tarkemmin, esim. erilaisiin kokeileviin teatterimuotoihin. Tutkitaan syvemmin draamallisen tilanteen rakentumista ja siihen liittyviä elementtejä. Valmistetaan yleisölle tarkoitettu esitys. Tämän prosessin aikana syvennetään draama1:ssä opittuja taitoja.