Draama

Soveltavat kurssit, suoritusmerkintä

DR1 Draama 1

Kurssilla harjoitellaan yksilöllisiä ilmaisutaitoja ja vahvistetaan omaa ilmaisua. Tekemisen kautta vahvistetaan itsetuntoa ja saadaan esiintymisvarmuutta. Kurssilla valmistetaan esitys, joka voidaan pyrkiä esittämään julkisesti. Tämän avulla lisätään ryhmätyötaitoja ja esiintymisvarmuutta sekä vähen­netään esiintymis­pelkoa. Perehdytään näyttämöilmaisun perustaitoihin.

DR2 Draama 2

Kurssilla syvennetään omaa ilmaisua, laajennetaan ilmaisun keinoja ja edelleen vahvistetaan esiintymisvarmuutta ja lisätään esiintymiskokemusta. Perehdytään johonkin esittävän taiteen osa-alueeseen tarkemmin, esim. erilaisiin kokeileviin teat­terimuotoihin. Tutkitaan syvemmin draamallisen tilanteen rakentumista ja siihen liittyviä elementtejä. Valmistetaan yleisöl­le tarkoitettu esitys. Tämän prosessin aikana syvennetään draama 1:ssä opittuja taitoja.