Elämänkatsomustieto

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

Kurssilla tarkastellaan maailmankatsomuksen rakennusaineita. Kurssilla perehdytään myös lähdekritiikkiin ja pyritään luovasti ymmärtämään ympäröivää maailmaa.

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu.

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys.

Monilukutaito ja mediat.

ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

Kurssilla perehdytään hyvän elämän malleihin, ihmisarvon merkitystä ja jokaisen ihmisen globaalia vastuuta ihmiskunnan hyvinvoinnista.

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu.

Monilukutaito ja mediat.