Englanti

ENGLANTI A-oppimäärä (ENA)

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

ENA1 NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA
Kurssilla käsitellään nuorten vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyviä teemoja, ihmissuhteita ja etenkin puheviestinnän strategioita jokapäiväisissä tilanteissa.

ENA2 VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA
Kurssilla tutustutaan englanninkieliseen maailmaan, etsitään eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä suomalaisen elämäntavan kanssa. Vahvistetaan suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoja.

ENA3 OPISKELU JA TYÖ
Perehdytään opiskeluun ja työelämään liittyvään sanastoon sekä muodollisissa tilanteissa vaadit­tuun kieleen. Kurssin eri teemoissa korostuu kielitaidon merkitys tulevaisuuden toiveiden toteuttamisessa.

ENA4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA
Kurssilla käsitellään suhteellisen vaativia yhteiskuntaan liittyviä tekstejä, aihepiireinä mm. perhe, asuminen, sosiaalipalvelut ja yhteiskunnan rakenteet.

ENA5 KULTTUURI
Kurssi on laaja-alainen kulttuuriin tutustuminen historiasta nykypäivään. Kirjan teemojen lisäksi kurssi antaa mahdollisuuden omaehtoiseen työskentelyyn.

ENA6 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA
Tutustutaan tiedonvälitykseen, tekniikkaan ja tieteen saavutuksiin niin menneisyydessä kuin meidän aikanamme.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

ENA7 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS
Kurssilla käsitellään yksilön suhdetta ympäristöön, kestävän kehityksen periaatetta ja luonnon ehdoilla toimimista. Kerrataan aikaisemmin opittuja rakenteita.

ENA8 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

Soveltavat kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

ENA9 TOPICAL
Kurssi yhdistää ylioppilaskirjoituksiin valmentautumisen ja ajankohtaiseen uutiskieleen tutustumisen autenttisia tekstejä käsitellen. Harjoitellaan erilaisia yo-tehtävätyyppejä, englannin rakenteita sekä kartu­tetaan sanastoa aihe­pii­reittäin.

ENA10 1. VUODEN TUKIKURSSI
Kurssi on osa kursseja 2 ja 3, ja mahdollistaa kurssien suorittamisen hitaammalla aikataululla. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden, joilla on vaikeuksia englannissa tulee valita Wilman kurssitarjottimesta kurssit 2.0 (jakso 3), 10.0 (jakso 4) ja 3.0 (jakso 5). Kursseista 2 ja 3 saa numeroarvostelun, ja kurssista 10.0 tulee suoritusmerkintä. Kurssien 2 ja 3 käyminen hitaammalla aikataululla hyödyttää varsinkin opiskelijoita, joilla nopea eteneminen tuottaa ongelmia.

ENA11 GRAMMAR
Harjoitellaan ja kerrataan englannin kielen rakenteita. Kurssi suoritetaan pääosin verkko-opiskeluna opettajan ohjeiden mukaan. Ennen kurssin aloittamista sovitaan opettajan kanssa suoritustavasta.