Espanja

B3-oppimäärä

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

EAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja perheestä. Perhe, lähimmät ihmissuhteet ja kiinnostuksen kohteista kertominen ovat kurssin tärkeimmät aihepiirit.

EAB32 Matkalla maailmassa

Syvennetään ja laajennetaan jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Aihepiirejä ovat mm. ystävät, suku, matkailu, ihmissuhteet ja elämään liittyvät rutiinit.

EAB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla monipuolistetaan ja käsitellään erilaisia tekstilajeja, rakenteita ja viestintätapoja. Harrastukset, vapaa-ajanvietto, jokapäiväinen elämä ja vuorovaikutustilanteet ovat tärkeimmät aihepiirit ja teemat.

EAB34 Monenlaista elämää

Aihepiireinä ovat oman maan ja espanjankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan vuorovaikutustilanteita ja puheen ymmärtämistä.

EAB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

EAB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

EAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

EAB38

Yhteinen maapallomme Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Soveltavat kurssit, suoritusmerkintä

EAB39 Kirjoituksiin valmentava kurssi
Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten eri osa-alueita, luetun ja kuullun ymmärtämistä, rakenteita ja kirjoitelmia ja laajennetaan sanastoa.