Espanja

ESPANJA B3-oppimäärä (EAB3)

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

EAB31 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelu­kump­panilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet.

EAB32 NÄIN ASIAT HOITUVAT
Aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit.

EAB33 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin.

EAB34 MEILLÄ JA MUUALLA
Aihepiireinä ovat oman maan ja espanjan kielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä.

EAB35 ENNEN JA NYT
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esim. terveys ja hyvinvointi.

EAB36 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNI­TELMAT
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opis­ke­luun ja työelämään sekä nuorten tulevai­suu­densuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kysei­siin aihepiireihin liittyviä suullista ja kirjallista viestintää.

EAB37 KULTTUURI
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita.

EAB38 YHTEINEN MAAPALLOMME
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Opiskelijoita valmennetaan päättö­kokeeseen.

Soveltavat kurssit, suoritusmerkintä

EAB39 KIRJOITUKSIIN VALMENTAVA KURSSI
Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten eri osa-alueita, luetun ja kuullun ymmärtämistä, rakenteita ja kirjoitelmia ja laajennetaan sanastoa.

EAB310 ESPANJAN KIELEN, KULTTUURIN JA HISTORIAN KURSSI
Kurssi voidaan toteuttaa joko kokonaisena tai puolikkaana kurssina tai integroida se osaksi kursseja 4-6. Yhtenä kurssin tavoitteena on pyrkiä järjestämään opintomatka Espanjaan. Opintomatka toteutetaan yhteistyössä espanjalaisen ystävyyskoulun kanssa, ja yhteistoimintaan sisältyy espanjalaisten opiskelijoiden vastavierailu Kemiin. Tavoitteena on ylläpitää opiskelijoiden motivaatio espanjan kielen opintoihin, ja kannustaa heitä suorittamaan koko lukion oppimäärä espanjan kielessä. Kurssilla tutustutaan Espanjan kulttuuriin ja lähihistoriaan mm. musiikin, kirjallisuuden ja elokuvien kautta.