Kemia

Pakollinen kurssi, numeroarvostelu

KE01 Kemiaa kaikkialla

Kurssilla opiskellaan ymmärtämään sitä kieltä, joka liittyy luonnontieteelliseen keskusteluun sekä helpottaa vuoropuhelua tavallisten kansalaisten ja asiantuntijoiden välillä. Kurssilla tutkitaan kokeellisesti mm. erilaisia erotusmenetelmiä ja vesiliuoksia. Kurssilla tutkitaan aineen ominaisuuksia käyttäen aineen rakenteen malleja, jaksollista järjestelmää ja tietolähteitä.

Kurssilla tehdään yksilö-, pari- ja ryhmätöitä sekä kokeellisia töitä laboratoriossa. Kurssi arvioidaan kurssin aikana tehtävillä osasuorituksilla. Kurssin toteutus päivittyy verkkoympäristöön (esim. Pedanet), ja kurssilla käytetään sopivia toimisto- ja/tai mallinnusohjelmia. Kurssiin liittyvät aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, teknologia ja yhteiskunta

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Kurssilla opiskellaan orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä käsitteitä ja opitaan soveltamaan niitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ja malleja käyttäen niihin liittyviä ilmiöitä. Kurssilla tehdään yksilö-, pari- ja ryhmätöitä sekä kokeellisia töitä laboratoriossa. Kurssin toteutus päivittyy verkkoympäristöön (esim. Pedanet) ja kurssilla käytetään sopivia toimisto- ja/tai mallinnusohjelmia. Kurssiin liittyvät aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, teknologia ja yhteiskunta

KE03 Reaktiot ja energia

Kurssilla opiskellaan kemiallisiin reaktioihin liittyviä käsitteitä ja opitaan soveltamaan niitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä. Kurssilla käsitellään myös reaktioihin liittyviä energian muutoksia. Kurssilla tehdään yksilö-, pari- ja ryhmätöitä sekä kokeellisia töitä laboratoriossa.

Kurssin toteutus päivittyy verkkoympäristöön (esim. Pedanet) ja kurssilla käytetään sopivia toimisto- ja/tai mallinnusohjelmia

Kurssiin liittyvät aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, teknologia ja yhteiskunta

KE04 Materiaalit ja teknologia

Kurssilla opiskellaan sähkökemiaan, materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä käsitteitä ja opitaan soveltamaan niitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä.

Kurssilla tehdään yksilö-, pari- ja ryhmätöitä sekä kokeellisia töitä laboratoriossa. Kurssin toteutus päivittyy verkkoympäristöön (esim. Pedanet) ja kurssilla käytetään sopivia toimisto- ja/tai mallinnusohjelmia

Kurssiin liittyvät aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, teknologia ja yhteiskunta

KE05 Reaktiot ja tasapaino

Kurssilla opiskellaan reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä. Kurssilla tehdään yksilö-, pari- ja ryhmätöitä sekä kokeellisia töitä laboratoriossa. Kurssin toteutus päivittyy verkkoympäristöön (esim. Pedanet) ja kurssilla käytetään sopivia toimisto- ja/tai mallinnusohjelmia. Kurssiin liittyvät aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, teknologia ja yhteiskunta

Soveltavat kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

KE06 Orgaaninen kemia, numeroarvostelu
Syvennetään orgaanisten yhdisteiden yleisimmät reaktiomekanismit. Tutustutaan orgaanisten ja bioke­miallisten yhdisteiden fysiologiseen merkitykseen. Tutkitaan kokeellisesti ja malleja käyttäen orgaaniseen kemiaan liittyviä ilmiöitä.

KE07 Laborointi- ja työkurssi, suoritusmerkintä
Syvennetään kokeellisen työskentelyn ja tiedonhankinnan taitoja. Opitaan tavallisimpia kemian työmenetelmiä. Pyritään tekemään vierailu paikallisen oppilaitoksen tai yrityksen laboratorioon.

KE08 Kemian kertauskurssi, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä
Kerrataan kemian kurssien keskeiset sisällöt.