Opinto-ohjaus

Pakolliset kurssit, suoritusmerkintä

OP01 Minä opiskelijana

Opinto-ohjauksen 1. kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot.

OP02 Jatko-opinnot ja työelämä

Kurssilla perehdytään lukion jälkeiseen koulutukseen ja työelämään. Kurssilla tutustutaan lähialueiden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kurssilla käsitellään myös työvoimahallinnon palveluja, kansanopistoja, avointa yliopistoa sekä opintososiaalisia asioita.