Psykologia

PSYKOLOGIA (PS)

 

Pakollinen kurssi, numeroarvostelu

PS1 PSYYKKINEN TOIMINTA, OPPIMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Kurssi johdattaa psykologiaan, sen näkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja sovel­luksiin.

 

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

PS2 IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS
Kurssilla tarkastellaan ihmisen psyykkistä kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä elämänkaaren eri vaiheissa. Perehdytetään tutkimuksiin ja teorioihin.

PS3 IHMISEN TIEDONKÄSITTELYN PERUSTEET
Kurssi esittelee ihmisen kognitiivisia toimintoja kuten tarkkaavaisuutta, havaitsemista ja muistamista sekä siihen liittyvää tutkimusta. Lisäksi perehdytään hermoston perusrakenteeseen ja toimintaan sekä vireyden säätelyyn.

PS4 MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA
Kurssilla perehdytään motiiveihin ja tunteisiin ihmisen toimintaa säätelevinä ja hyvinvointia ylläpitävinä voimina sekä tarkastellaan mm. taitavan ajattelun ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

PS5 PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS
Kurssilla tarkastellaan persoonallisuuden muotoutumista ja tutkimusta eri teorioiden ja käytännön näkö­kul­­mista. Käsitellään mielenterveyttä ja sen häiriöitä sekä tutustutaan terapioihin.

 

Soveltavat kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

PS6 SOSIAALIPSYKOLOGIA
Kurssilla tutustutaan kanssakäymisen kuvioihin, esim. sosiaaliseen vaikuttamiseen, toisista saadun tiedon muokkaamiseen ja maailmankuvan muodostamiseen. Käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä tekijöitä, kuten kiintymystä, aggressiota, konflikteja ja ryhmässä toimimisen lainalaisuuksia.

PS7 KERTAUSKURSSI
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kertauskurssi. Edellyttää syventävien kurssien suorittamista.