Ruotsi

RUOTSI B1-oppimäärä (RUB)

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

RUB1 KOULU JA VAPAA-AIKA
Aiheina opiskelu ja nuorten harrastukset.  Kielen suullinen harjoittelu on keskeistä.

RUB2 ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA
Jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harras­tus­ten ja vapaa-ajan tarkastelua. Kurssilla jatketaan puheviestinnän harjoittamista.

RUB3 SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA
Opetellaan kertomaan Suomesta ja kotipaikkakun­nas­ta. Tutustutaan myös suomen­ruotsa­lai­suuteen ja suo­ma­lai­suuden erityispiirteisiin.

RUB4 ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN
Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt.

RUB5 ELINYMPÄRISTÖMME
Käsitellään muuttuvaa ympäristöä ja sen suojelua, liikennettä, tiedotusvälineitä ja mainostamista.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

RUB6 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

RUB7 YHTEINEN MAAILMA JA KANSAIN­VÄLIS­TYMINEN
Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskun­nal­lisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansain­välistä vaikuttamista ja vastuuta.

Soveltava kurssi, suoritusmerkintä

RUB8 KERTAUSKURSSI
Kerrataan kielioppia ja valmistaudutaan yo-kirjoituksiin.