Saksa

SAKSA A-oppimäärä (SAA) 

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

SAA1 NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenope­tusta vahvistaa sanaston, erityisesti verbin perus­rakenteiden ja substantiivien sijamuotojen hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin.

SAA2 VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA
Harjoitellaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kirjoittamis­taitoa harjoitellaan viestin­nällisten tehtävien avulla.

SAA3 OPISKELU JA TYÖ
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää.

SAA4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita ja laaditaan tiivistelmä.

SAA5 KULTTUURI
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat kirjoittavat arvostelun joltain kulttuurin alata, harjoittelevat mielipiteen ilmaisua, keskustelutaitoja ja pitävät pienen suullisen esityksen.

SAA6 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aineina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä.

SAA7 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.

SAA8 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

Soveltava kurssi, suoritusmerkintä

SAA9 KIRJOITUKSIIN VALMENTAVA KURSSI
Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten eri osa-alueita, luetun ja kuullun ymmärtämistä, rakenteita ja kirjoitelmia ja laajennetaan sanastoa.

SAA10 SAKSAN KIELEN, KULTTUURIN JA HISTORIAN KURSSI
Kurssi voidaan toteuttaa joko kokonaisena tai puolikkaana kurssina tai integroida osaksi kursseja 4-6. Yhtenä kurssin tavoitteena on pyrkiä järjestämään opintomatka Saksaan. Tavoitteena on ylläpitää opiskelijoiden motivaatio saksan kielen opintoihin ja kannustaa heitä suorittamaan koko oppimäärä saksan kielessä. Kurssiin sisältyy myös tietoutta suomalaiselle ylioppilaalle tarjoutuvista opiskelumahdollisuuksista Saksassa. Tässä hyödynnetään saksan kieltä pääaineena opiskelevia koulun entisiä oppilaita, joilla on oman opiskelijavaihdon myötä yhteyksiä saksalaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin. Kurssilla tutustutaan saksalaisen kielialueen kulttuuriin ja lähihistoriaan mm. musiikin, kirjallisuuden ja elokuvien kautta.

SAKSA B2-oppimäärä (SAB2)

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

SAB21 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa.

SAB22 MEILLÄ JA MUUALLA
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyy­det ja lomanviettomahdollisuudet.

SAB23 ENNEN JA NYT
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi.

SAB24 OPISKELU JA TULEVAISUUDEN­­­SUUN­NITELMAT
Kurssilla aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

SAB25 KULTTUURI
Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

SAB26 YHTEINEN MAAPALLOMME
Lähtökohtana ovat oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit.

SAB27 TIEDE JA TEKNIIKKA
Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

SAB28 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Opiskelijoita valmennetaan päättökokeeseen.

Soveltava kurssi, suoritusmerkintä

SAB29 KIRJOITUKSIIN VALMENTAVA KURSSI
Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten eri osa-alueita, luetun ja kuullun ymmärtämistä, rakenteita ja kirjoitelmia ja laajennetaan sanastoa.

SAB210 SAKSAN KIELEN, KULTTUURIN JA HISTORIAN KURSSI
Kurssi voidaan toteuttaa joko kokonaisena tai puolikkaana kurssina tai integroida osaksi kursseja 4-6. Yhtenä kurssin tavoitteena on pyrkiä järjestämään opintomatka Saksaan. Tavoitteena on ylläpitää opiskelijoiden motivaatio saksan kielen opintoihin ja kannustaa heitä suorittamaan koko oppimäärä saksan kielessä. Kurssiin sisältyy myös tietoutta suomalaiselle ylioppilaalle tarjoutuvista opiskelumahdollisuuksista Saksassa. Tässä hyödynnetään saksan kieltä pääaineena opiskelevia koulun entisiä oppilaita, joilla on oman opiskelijavaihdon myötä yhteyksiä saksalaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin. Kurssilla tutustutaan saksalaisen kielialueen kulttuuriin ja lähihistoriaan mm. musiikin, kirjallisuuden ja elokuvien kautta.

SAKSA B3-oppimäärä (SAB3)

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

SAB31 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskus­telukump­pa­­­nilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet.

SAB32 NÄIN ASIAT HOITUVAT
Aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit.

SAB33 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin.

SAB34 MEILLÄ JA MUUALLA
Aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja loman­viettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä.

SAB35 ENNEN JA NYT
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esim. terveys ja hyvinvointi.

SAB36 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyviä suullista ja kirjallista viestintää.

SAB37 KULTTUURI
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita.

SAB38 YHTEINEN MAAPALLOMME
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Opiskelijoita valmennetaan päättö­kokeeseen.

Soveltava kurssi, suoritusmerkintä

SAB39 KIRJOITUKSIIN VALMENTAVA KURSSI
Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten eri osa-alueita, luetun ja kuullun ymmärtämistä, rakenteita ja kirjoitelmia ja laajennetaan sanastoa.

SAB310 SAKSAN KIELEN, KULTTUURIN JA HISTORIAN KURSSI
Kurssi voidaan toteuttaa joko kokonaisena tai puolikkaana kurssina tai integroida osaksi kursseja 4-6. Yhtenä kurssin tavoitteena on pyrkiä järjestämään opintomatka Saksaan. Tavoitteena on ylläpitää opiskelijoiden motivaatio saksan kielen opintoihin ja kannustaa heitä suorittamaan koko oppimäärä saksan kielessä. Kurssiin sisältyy myös tietoutta suomalaiselle ylioppilaalle tarjoutuvista opiskelumahdollisuuksista Saksassa. Tässä hyödynnetään saksan kieltä pääaineena opiskelevia koulun entisiä oppilaita, joilla on oman opiskelijavaihdon myötä yhteyksiä saksalaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin. Kurssilla tutustutaan saksalaisen kielialueen kulttuuriin ja lähihistoriaan mm. musiikin, kirjallisuuden ja elokuvien kautta.