Teemaopinnot

Soveltavat kurssit, suoritusmerkintä

TO01 Monitieteinen ajattelu

Monitieteinen ajattelu voidaan toteuttaa eri teemoilla, ja teemat vaihtelevat vuosittain. Lukuvuoden teemaopintoja valittaessa huomioidaan teeman ajankohtaisuus ja opettajilta ja opiskelijoilta tulevat esitykset. Kunkin lukuvuoden tarjolla olevat teemaopintojen TO1 kurssit päätetään lukuvuoden työsuunnitelmassa.

TO02 Tutkiva työskentely teknologialla

Tutkiva työskentely teknologiakursseilla keskeisenä tavoitteena tietoteknisten laitteiden, ohjelmien ja sovellusten käytön harjoittelu tutkielman ja siihen liittyvän tuotoksen laatimisen yhteydessä. Projektin toteutuksessa opiskelijat saavat omaan tutkimukseensa liittyviä aitoja kokemuksia digabi perusohjelmien hyödyntämisestä.

Tutkiva työskentely teknologialla kurssit suoritetaan aihepiiristä ja ilmiöstä riippumatta pääasiassa pienryhmätyöskentelynä. Kurssit päättyvät seminaariin, jossa ryhmät esittelevät tuotoksensa. Opettaja laatii tuotosten perusteella kokeen, joka on kaikille yhteinen. Hyväksytysti suoritetusta kurssista opiskelija saa suoritusmerkinnän.

TO03 Osaaminen arjessa

Teemaopintojen kurssi TO3 Kurssi poikkeaa selvästi muista lukio-opinnoista sekä sisällöltään että suoritustavaltaan. Kyseessä on vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssi, joka toteutetaan esim. opinto-ohjauksen ja vieraiden kielten alaisuudessa. Erasmus hankkeisiin liittyvät opinnot tai muu kansainvälinen toiminta voidaan sisällyttää TO3 opinnoiksi. Kurssin suoritustapa sovitaan tapauskohtaisesti.