Terveystieto

Pakollinen kurssi, numeroarvostelu

TE01 Terveyden perusteet

Kurssilla analysoidaan omaa henkilökohtaista terveysosaamista ja tarkastellaan sen yhteyttä kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn ja työkykyyn. Opetusmenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Ohjelmistot: LibreOffice, GIMP. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, aktiivinen kansalaisuus.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssilla harjoitetaan terveyteen liittyvien ilmiöiden syvällisempää ymmärrystä painottamalla psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn merkitystä ihmisen kokonais hyvinvoinnille. Opetusmenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyn ohella argumentointiin kannustavaa keskustelua vaihtelevissa kokoonpanoissa. Ohjelmistot: LibreOffice, GIMP. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu.

TE03 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla tehdään pienimuotoinen terveystutkimus ja mahdollisuuksien mukaan tutustutaan terveys- ja sosiaalipalveluihin vierailukäynnein. Opiskelija oppii hahmottamaan terveyden ja sairauden ymmärrystä sekä niihin liittyvän hoidon kehitystä läpi historian ulottuvalla aikajanalla. Opetusmenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Ohjelmistot: LibreOffice, GIMP. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, aktiivinen kansalaisuus.

Soveltava kurssi, suoritusmerkintä

TE04 KERTAUSKURSSI
Käydään läpi pakollisen ja syventävien kurssien keskeisiä asioita, harjoitellaan aikaisempia ylioppilastehtäviä sekä keskustellaan ajankohtaisista terveystietoon liittyvistä asioista. Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville.