Terveystieto

TERVEYSTIETO (TE)

 

Pakollinen kurssi, numeroarvostelu

TE1 TERVEYDEN PERUSTEET
Kurssilla käsitellään yksilöllisesti koettua terveyttä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimintakykynä sekä työkykyä ja työhyvinvointia. Kurssilla selvitetään myös, mitä Suomi sairastaa sekä käydään läpi seksuaaliterveyteen liittyviä asioita.

 

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

TE2 NUORET, TERVEYS JA ARKIELÄMÄ
Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin sisältöjä. Pohditaan terveyteen liittyviä arvoja ja omia valintoja terveyden näkökulmasta sekä käsitellään aikuisuutta. Lisäksi tarkastellaan ravintoon liittyviä asioita kuten painonhallinta ja syömishäiriöt sekä päihteitä ja erilaisia riippuvuuksia.

TE3 TERVEYS JA TUTKIMUS
Kurssilla käydään läpi tavallisimpia terveydenhuollossa käytettyjä tutkimuksia sekä niiden tulkintaa. Harjoitellaan median terveydestä välittämien mielikuvien kriittistä lukutaitoa. Kurssin aikana tehdään pienimuotoinen terveyskäyttäytymiskartoitus. Alueen terveyspalveluihin tutustutaan vierailukäynnein.

 

Soveltava kurssi, suoritusmerkintä

TE4 KERTAUSKURSSI
Käydään läpi pakollisen ja syventävien kurssien keskeisiä asioita, harjoitellaan aikaisempia ylioppilastehtäviä sekä keskustellaan ajankohtaisista terveystietoon liittyvistä asioista. Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville.