Uskonto

USKONTO (UE)

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

UE1 USKONNON LUONNE JA MERKITYS
Tarkastellaan uskontoa yleismaailmallisena, kulttuuria luovana ilmiönä ja Raamattua pyhän kirjallisuuden edustajana. Perehdytään Raamatun ja uskontojen tutkimukseen.

UE2 KIRKKO, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA
Pikakurssi kristillisen kirkon 2000-vuotiseen historiaan ja nykypäivään. Kirkon vaiheita tarkastellaan osana historian kulkua ja nähdään yhteys yhteiskunnan ja kulttuurin kanssa.

UE3 IHMISEN ELÄMÄ JA ETIIKKA
Kurssilla syvennytään kristillisen etiikan siältöön ja sen raamatulliseen perustaan sekä etsitään vastauk­sia yksilö- ja yhteiskuntaeettisiin ja maail­manlaajuisiin kysymyksiin.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

UE4 USKONTOJEN MAAILMAT
Käsitellään suuria maailmanuskontoja ja niiden uusia suuntauksia.

UE5 MIHIN SUOMALAINEN USKOO?
Perehdytään uskonnollisiin ilmiöihin ja liikkeisiin sekä suomalaiseen uskonnollisuuteen yleensä.

Soveltava kurssi, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

UE6 KERTAUSKURSSI
Opiskelija kertaa opiskelemansa kurssit ja syventää uskonnon tietämystään.