Venäjä

VENÄJÄ B3-oppimäärä (VEB3)

Peruskoulussa VB2 kielen suorittaneet voivat aloittaa opintonsa VB32-kurssista.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

VEB31 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA
Tutustutaan kyrillisiin aakkosiin, venäjän kielen ääntä­mykseen ja intonaatioon. Opetellaan kertomaan itsestä ja tekemään tuttavuutta.

VEB32 NÄIN ASIAT HOITUVAT
Opetellaan kertomaan perheestä, keskustelemaan ruuasta, kielitaidosta sekä selvitymään jokapäiväisis­sä tilanteissa.

VEB33 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET
Aihepiireinä liittyvät nuorten elämään, kiinnostuksen kohteisiin ja harrastuksiin sekä niihin liittyviin palveluihin.

VEB34 MEILLÄ JA MUUALLA
Aihepiireinä ovat oman maan ja Venäjän ihmiset, maantiede, historia ja nähtävyydet sekä lomanviettomahdollisuudet.

VEB35  ENNEN JA NYT
Moskovalaisten ja turistin silmin.

VEB36 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNI­TELMAT
Aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

VEB37 KULTTUURI
Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin ja opetellaan esittelemään lyhyesti omaan kulttuuria. Valmistaudutaan valtakunnalliseen päättökokeeseen.

VEB38 YHTEINEN MAAPALLOMME
Tutustutaan ja vertaillaan oman maan ja Venäjän yhteiskuntien toimintaan, maapallon nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin. Opiskelijoita valmennetaan päättökokeeseen. Kurssi voidaan hajauttaa kevääksi ja syksyksi syksyllä kirjoittaville.