Yhteiskuntaoppi

YHTEISKUNTAOPPI (YH)

 

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

YH1 YHTEISKUNTATIETO
Perehdytään tämän hetken suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen toimintaan. Ketkä käyttävät valtaa, miten valtaa on jaettu, millaiset ovat tavallisen ihmisen oikeu­det ja mahdollisuudet vaikuttaa.

YH2 TALOUSTIETO
Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita ja tämän hetken taloudellisia ilmiöitä. Kurssin avainsanoja ovat mm. markkinat, BTK, inflaatio, suhdanteet, työttömyys, työmarkkinat, verotus, arvopaperit, pörssit yms. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.

 

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

YH3 KANSALAISEN LAKITIETO
Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjes­tyk­sestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitaman yksinkertaiset oikeustoimet itse. Aiheina ovat mm. perheeseen ja parisuhteeseen liittyvät asiat, nimilaki, kuolema, perintö ja sen jako, rikoslainsäädäntö, eri rikollisuuden lajit, rangaistukset, oikeuslaitos, velan ottaminen, kuluttajansuoja yms. Seurataan Kemin käräjäoikeuden istuntoa.

YH4 EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI
Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun.

 

Soveltava kurssi, suoritusmerkintä

YH5 KERTAUSKURSSI
Kurssin tarkoituksena on perehtyä ylioppilaskirjoitusten yhteiskuntaopin vastausten laatimiseen ja oppiaineiden keskeisten asioiden kertaamiseen. Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville.