Yhteiskuntaoppi

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

YH01 Suomalainen yhteiskunta

Kurssin aikana seurataan aktiivisesti mediaa. Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä. Hyvinvointi ja turvallisuus.

Teknologia ja yhteiskunta. Monilukutaito ja mediat

YH02 Taloustieto

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä.

Monilukutaito ja mediat.

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu.

YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä.

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys.

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu.

Monilukutaito ja mediat.

Syventävä kurssi, numeroarvostelu

YH04 Kansalaisen lakitieto

Kurssin aikana opiskelija käy seuraamassa käräjäoikeuden istuntoa.

Hyvinvointi ja turvallisuus.

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä.

Soveltava kurssi, suoritusmerkintä

YH05 Kertauskurssi
Kurssilla läydään läpi aiempien kurssien keskeisiä sisältöjä. Kurssilla opiskellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia tietoja ja taitoja.