Oppikirjat/digikirjat lv 2019-2020

Äidinkieli

Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan.

ÄI01: Jukola 1. Sanoma Pro

ÄI02: Jukola 2. Sanoma Pro

ÄI03: Jukola 3. Sanoma Pro

ÄI04: Jukola 4. Sanoma Pro

ÄI05: Jukola 5. Sanoma Pro

ÄI06: Jukola 6. Sanoma Pro

Opiskelija voi halutessaan lisäksi ostaa Jukolan Kielikirjan ja Tekstiopin (Sanoma Pro).

Muiden kurssien materiaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Englanti

On Track -oppikirjasarja Sanoma Pro. Yo kertaus englanti, Sanoma Pro (vain digikirjana).

On Track 1 – 8 (kurssit ENA1-ENA8)  voi olla myös digikirjana

Yo kertaus englanti, SanomaPro. Vain digikirjana (kurssi ENA9)

Ruotsi

Otavan oppikirjasarja

Fokus 1 – 2 (1. vuosi), voi olla myös digikirjana

Fokus 3 – 5 (2. vuosi)

Fokus 6 – 7 (3. vuosi)

Abikurssin oppikirja ilmoitetaan myöhemmin

Saksa A -kieli           

Genau oppikirjasarja (Honkavaara, Kiiski ym.), Sanoma Pro

kurssit 1 – 3 (1. vuosi)

kurssit 4 – 6 (2. vuosi)

kurssit 7 – 8, 9 (3. vuosi)

Saksa B2 -kieli

Magazin.de, oppikirjasarja, Otava

kurssit 1 – 2, Magazin.de 3 – 4 (1. vuosi)

kurssit 3 – 5, Magazin.de 5 – 7 (2. vuosi)

kurssi 8, Magazin.de 8 (3. vuosi)

Saksa B3 -kieli         

Magazin.de, oppikirjasarja, Otava

kurssit 1 – 4 (1. vuosi)

kurssit 5 – 7 (2. vuosi)

kurssi 8 (3. vuosi)

Ranska B2 -kieli

Sama Escalier kirjasarja, kuin B3 ranskassa.

Ranska B3 -kieli

Escalier 1 kurssit 1 – 2, Sanoma Pro

Escalier 2 kurssit 3 – 4, Sanoma Pro

Escalier 3 kurssit 5 – 6, Sanoma Pro

kurssit 7-8 oppikirjat ilmoitetaan myöhemmin

Espanja B3 -kieli

Nos Vemos! curso 1, Otava

Nos Vemos!  2 ilmestyy syyskuussa, Otava

Nos Vemos!  3 ilmestyy joulukuussa,  Otava

Acierto Espanjan kielioppi ja harjoitukset, Pekka Posio ja Aune Niemi

Venäjä B3 -kieli

Mozno, (Jegorenkov ym.), Otava

Mozno 1, Tekstikirja ja Harjoituskirja (1. vuosi)

Mozno 2, Tekstikirja ja Harjoituskirja (2. vuosi)

 

Matematiikka yhteinen (joko painettu kirja tai digikirja)

MAY1 Yhteinen tekijä, Sanoma Pro

Matematiikka pitkä  (joko painettu kirja tai digikirja)

Tekijä – oppikirjasarja, Sanoma Pro

MAA02 Tekijä Pitkä matematiikka 2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt

MAA03 Tekijä Pitkä matematiikka 3 Geometria

MAA04 Tekijä Pitkä matematiikka 4 Vektorit

MAA05 Tekijä Pitkä matematiikka 5 Analyyttinen geometria

MAA06 Tekijä Pitkä matematiikka 6 Derivaatta

MAA07 Tekijä Pitkä matematiikka 7 Trigonometriset funktiot

MAA08 Tekijä Pitkä matematiikka 8 Juuri- ja logaritmifunktiot

MAA09 Tekijä Pitkä matematiikka 9 Integraalilaskenta

MAA10 Tekijä Pitkä matematiikka 10 Todennäköisyys ja tilastot

MAA11 Tekijä Pitkä matematiikka 11 Lukuteoria ja todistaminen

MAA12 Tekijä Pitkä matematiikka 12 Algoritmit matematiikassa

MAA13 Tekijä Pitkä matematiikka 13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

MAA 14 OTAVA Juuri Kertaus

Matematiikka lyhyt  (joko painettu kirja tai digikirja)

Tekijä – oppikirjasarja, Sanoma Pro

MAB02 Tekijä Lyhyt matematiikka 2 Lausekkeet ja yhtälöt

MAB03 Tekijä Lyhyt matematiikka 3 Geometria

MAB04 Tekijä Lyhyt matematiikka 4 Matemaattisia malleja

MAB05 Tekijä Lyhyt matematiikka 5 Tilastot ja todennäköisyys

MAB06 Tekijä Lyhyt matematiikka 6 Talousmatematiikka

MAB07 Tekijä Lyhyt matematiikka 7 Matemaattinen analyysi

MAB08 Tekijä Lyhyt matematiikka 8 Tilastot ja todennäköisyys II

MAB09 Otava Huippu Kertaus

Biologia

BI01 Elämä ja evoluutio (Tabletkoulu) (myös vanha BI1)

BI02 Elämä ja evoluutio (Tabletkoulu) (myös vanha BI3)

Muut:

Bios oppikirjasarjasta, Sanoma Pro

BI03 BIOS 3, Solu ja perinnöllisyys (12-14.painos 2018)

BI04 Bios 4, Ihminen (myös uusi BI4) (16-18. painos 2018)

BI05 Bios 5, Biotekniikka (myös uusi BI5) (14.painos  2018)

Maantiede  

GE01 Maailma muutoksessa (Tabletkoulu) (myös vanha GE3)

GE02 Maailma muutoksessa (Tabletkoulu) (myös vanha GE1)

GE03 Maailma muutoksessa (Tabletkoulu) (myös vanha GE2)

Muut:

GE04 GEOS 4, Sanoma Pro (myös vanha GE4) (5.uudistettu painos 2017)

GE05 POLARIS, Nuorten tähtitieto, URSA (myös uusi GE05)

Fysiikka

Fysiikka oppikirjasarja, Sanoma Pro. Painos 2016 ->

FY01 Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä                   

FY02 Fysiikka 2 Lämpö

FY03 Fysiikka 3 Sähkö

FY04 Fysiikka 4 Voima ja liike

FY05 Fysiikka 5 Jaksollinen liike ja aallot

FY06 Fysiikka 6 Sähkömagnetismi

FY07 Fysiikka 7 Aine ja säteily)

YO-kertaus Fysiikka (digikirja, Sanoma Pro) ja/tai opettajan kanssa erikseen sovittava aineisto

Kemia

Mooli -oppikirjasarja, Otava (joko painettu kirja tai digikirja)

KE01 Mooli 1

KE02 Mooli 2

KE03 Mooli 3

KE04 Mooli 4

KE05 Mooli 5

KE06 Mooli 1 – 5 kirjat, ne luvut jotka jätetty kurssille 6

KE07 Työkurssi, ei oppikirjaa

KE08 Mooli 6 kertaus

Uskonto

UE01 Uskonto ilmiönä-kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä, Tabletkoulu

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko, Tabletkoulu

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (myös vanha UE4) Tabletkoulu

UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (myös vanha UE5) Tabletkoulu

UE05 Tabletkoulu

UE06 Tabletkoulu

Elämänkatsomustieto

Materiaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Filosofia

FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun, Tabletkoulu

FI02 Etiikka, Tabletkoulu

FI03 Minerva 3 Yhteiskuntafilosofia, Edita

FI04 Minerva 4 Tieto, tiede ja todellisuus, Edita

Psykologia  

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen, Tabletkoulu

PS02 Kehittyvä ihminen, Tabletkoulu

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen, Tabletkoulu

PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys, Tabletkoulu

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, Tabletkoulu

PS06 Materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

PS08 Tabletkoulu

Historia

HI01 ePookki 1, e-Oppi Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

HI02 ePookki 2, e-Oppi Kansainväliset suhteet

HI03 ePookki 3, e-Oppi Itsenäisen Suomen historia

HI04 ePookki 4, e-Oppi Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi (kirja sovitaan erikseen)

HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat (kirja sovitaan erikseen)

Yhteiskuntaoppi

YH01 Suomalainen yhteiskunta, e-Oppi

YH02 Taloustieto, e-Oppi tai Edita (Kanta-sarja)

YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, e-Oppi tai Edita (Kanta-sarja)

YH04 Kansalaisen lakitieto, Edita (Kanta-sarja)

Terveystieto

TE01 Terveyden perusteet, Tabletkoulu

TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys, Tabletkoulu

TE03 Terveyttä tutkimassa, Tabletkoulu

TE1 – 3 Kertauskurssi, Tabletkoulu