Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat:
Jukka Ollikainen
0400 138 673

jukka.ollikainen@edukemi.fi

Jukan blogi

Henna Järvi
040 352 5077

henna.jarvi@edukemi.fi

 

Tietoa yliopilastutkintolautakunnan määräyksistä ja ohjeista: Ylioppilaskirjoitukset

 

Jatko-opintoja suunnitellessasi voit tutustua seuraaviin lähteisiin:

Avo-ammatinvalintaohjelma auttaa sinua löytämään tarvittavia
tietoja ja pohtimaan ratkaisujasi.
Kaikki koulutustieto yhdestä osoitteesta: Opintoluotsi
Kesäyliopistot
Kansanopistot/folkhögskolorna
Avoin yliopisto
Ulkomaille 
Valmennuskursseja:
Valmennuskeskus, Stadin Lääkiksen valmennuskurssit