Oppilaskunta

Kivikon koulussa aloitettiin oppilaskuntatoiminta v. 2007 opetushallituksen projektin ”Osallistuva oppilas-yhteisöllinen koulu” myötä. Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on saada lapset jo 1. luokalta lähtien kiinnostumaan yhteisten asioiden hoitamisesta ja osallistumaan päätösten tekoon itseään koskevissa asioissa. Tavoitteena on yhteisöllisyyteen kasvattaminen, lasten opiskelun, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden tukeminen sekä turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin luominen.

Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Heistä valitaan lukuvuoden alussa oppilaskunnan hallitukseen 10 jäsentä ja varajäsenet luokittain äänestämällä. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu torstaisin 1-2 kertaa kuukaudessa sekä tarpeen mukaan. Hallitus ideoi ja järjestää koulun tapahtumia, kuten juhlia tai teemapäiviä sekä toteuttaa erilaisia projekteja. Usein yhteistyökumppanina on myös Kivikon koti- ja kouluyhdistys. Ohjaava opettaja vastaa hallituksen toiminnasta ja kokoontumisista.

Lukuvuonna 2016-2017 Kiveliönkadun yksikössä oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Auli Laitila. Hallitukseen kuuluvat:

Luokka Oppilas
1A Vimma Hirvenmäki
1B Anton Koskinen
2A Fanni Yrjänheikki (sihteeri)
2B Niko Vestenius
3A Lauri Neijonen
3B Hilma Laihinen
4A Roosa Lahtinen (varapuheenjohtaja)
4B Inka Limingoja
5A Roope Leskinen
5B Eemil Manninen (puheenjohtaja)