Musiikkiopistoon hakijalle


Hakijalle

Musiikkiopistoon voivat pyrkiä Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion kunnissa kirjoilla olevat henkilöt. Opetusta järjestetään Kemissä, Tervolassa ja Torniossa

Laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista. Opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Perustasoa edeltää varhaisiän musiikkikasvatus, joka sisältää musiikkileikkikoulun sekä soitinvalmennuksen.

Laajan oppimäärän musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 tuntia. Laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Musiikkiopistossa voit opiskella seuraavia aineita:

Musiikkiopistossa toimii pop/jazz-linja

Pop/jazz-linja on Meri-Lapin musiikkiopistossa toimiva kevyen musiikin yksikkö, jonka tehtävänä on antaa opetusta yleisimmissä pop/jazz-instrumenteissa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti.

Pop/jazz-linjan opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia monipuolisesti eri kevyen musiikin tyyleihin (mm. pop, rock, jazz, blues). Tärkeä osa opiskelua on myös tyylinmukaisen improvisointitaidon kehittäminen. Opiskelija osallistuu koulutuksen edellyttämässä vaiheessa bändikoulutukseen. Opiskelun päämääränä on, että opiskelija pystyy itsenäisesti ja tyylinmukaisesti soittamaan eri kevyen musiikin tyylejä, sekä toimimaan erilaisissa yhtyekokoonpanoissa soittajana, sekä tarvittaessa myös sovittajana. Bändikoulutukseen kuuluvat erilaiset esiintymiset oppilaitoksen konserteissa, kouluissa sekä muissa tilaisuuksissa.

Tavoitteenamme on, että opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet hakea myös ammattiin johtaviin opintoihin.

Ilmoittautuminen ja sisäänpääsytestit

Meri-Lapin musiikkiopiston sisäänpääsytesteissä toistetaan kapuloilla pieniä rytmiaiheita sekä lauletaan pieniä melodioita. Testissä on mukana myös ns. erottelutehtäviä (oikein – väärin). Lisäksi leikitään hernepusseilla ja helmillä. Pyrkijän ei tarvitse osata soittaa, mutta kotona voi jo valmiiksi miettiä pienen laulun. Jos osaa soittaa, voi tietysti myös antaa soittonäytteen. Toivomme toisen huoltajan pääsevän paikalle vastaamaan mahdollisiin lisäkysymyksiin.

Ikärajat eri aineisiin hakeutuessasi oppilaaksi

Yläikäraja soittimiin pääsääntöisesti 18 vuotta
Klassiseen lauluun 16-40 vuotta
Pop/jazz lauluun 13-40 vuotta

Ilmoittautuminen musiikkiopistoon

Jos soitinvalintasi on laulu, kitara tai rummut muista laittaa ilmoittautumislomakkeeseen haluatko pop/jazz vai klassiselle puolelle. Mikäli pyrit pianoon suosittelemme, että kotona on oikea piano. Kohtaan soitintoivomus voit kirjoittaa avoin, jos et tiedä mihin soittimeen pyrit. Voit kirjoittaa myös pelkästään jousisoitin tai puhallinsoitin.

Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun

Musiikkileikkikouluun voivat hakeutua Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion kunnissa kirjoilla olevat 3-6 -vuotiaat lapset.

opetusta järjestetään Kemissä ja Torniossa
opetusta annetaan ryhmäopetuksena 45 min viikossa
maksu on 95 e/lukukausi
uudet oppilaat otetaan keväällä toukokuussa tapahtuvan ilmoittautumisen perusteella
ilmoittautuneille lähetetään tieto muskaripaikasta kesän aikana

Musiikkileikkikoulun tavoitteina on:

musiikilliset elämykset
kehittää sosiaalista kanssakäymistä
pohjan luominen hyvälle musiikkisuhteelle ja musiikin harrastamiselle
kehittää musiikillisia perusvalmiuksia sekä kuuntelu – ja keskittymiskykyä
tutustua suomalaiseen perinteeseen
musiikin ja muiden taiteiden integrointi

Keskeiset sisällöt

Opetus sisältää mm. laulua, leikkiä, musiikkiliikuntaa, soittimiin tutustumista, rytmi – ym. soittimien käyttöä ja musiikin kuuntelua. Musiikin perusvalmiudet sisältävät rytmin, muodon, harmonia, melodian, dynamiikan ja sointivärin.

Ilmoittautuminen perhemusiikkileikkikouluun

3 kk-2,5-vuotiaille lapsille, myös sisarusryhmiä
opetusta annetaan ryhmäopetuksena 6-8 kertaa/kurssi, 45 min viikossa
kurssimaksu on 75-85 e/lapsi, sisarusryhmä 110 e/2 lasta
opetuspisteet Kemi ja Tornio
elo- ja lokakuussa alkaville kursseille ilmoittautuminen on elokuussa
tammi- ja maaliskuussa alkaville kursseille ilmoittautuminen on marras-joulukuun vaihteessa

Ilmoittautuminen soitinvalmennukseen

Soitinvalmennus toimii siltana musiikkileikkikoulun ja varsinaisen soitonopetuksen välillä. Opetus tapahtuu sekä ryhmäopetuksena, että yksilötunteina. Jousisoitinvalmennus (viulu, alttoviulu, sello) on tarkoitettu 5-9 -vuotiaille ja kontrabassovalmennus 8-12-vuotiaille lapsille. Kurssimaksu 45 min  160 e/lukuvuosi (ei sisaralennusta). Musiikkiopisto järjestää opinnoissa tarvittavat soittimet. Ilmoittautumiset elokuussa musiikkiopiston verkkosivujen kautta.

Kuorot

Lapsi/nuorisokuoro (alaikäraja 10-vuotta)

Kuoro kokoontuu torstaisin klo 18.00-19.30 Kemin kulttuurikeskuksessa, 3. krs, luokka 305.

Musiikkiopiston ulkopuolisten oppilaiden lukukausimaksu on 85 e.

Tiedustelut kuoronjohtaja Jouko Kakko 050 913 6056 tai musiikkiopiston toimisto 040 572 4574.