Musiikkiopistoon hakijalle


Hakijalle

Musiikkiopistoon voivat hakea Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion kunnissa kirjoilla olevat henkilöt. Opetusta järjestetään Kemissä, Tervolassa ja Torniossa.

Laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus muodostuu musiikin perusopintojen ja sille rakentuvan syventävien opinnoista. Opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Perusopintoja edeltää varhaisiän musiikkikasvatus, joka sisältää musiikkileikkikoulun sekä soitinvalmennuksen.

Laajan oppimäärän musiikin perusopintojen ja syventävien opintojen laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 tuntia. Laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Tietoa musiikkiopistoon ilmoittautumisista sivulla meri-lappi.eepos.fi

Musiikkiopistossa voit opiskella seuraavia aineita:

Musiikkiopistossa toimii rytmimusiikin linja

Rytmimusiikin linja on Meri-Lapin musiikkiopistossa toimiva kevyen musiikin yksikkö, jonka tehtävänä on antaa opetusta yleisimmissä rytmimusiikin instrumenteissa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti.

Rytmimusiikki opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia monipuolisesti eri kevyen musiikin tyyleihin (mm. pop, rock, jazz, blues). Tärkeä osa opiskelua on myös tyylinmukaisen improvisointitaidon kehittäminen. Opiskelija osallistuu koulutuksen edellyttämässä vaiheessa bändikoulutukseen. Opiskelun päämääränä on, että opiskelija pystyy itsenäisesti ja tyylinmukaisesti soittamaan eri kevyen musiikin tyylejä, sekä toimimaan erilaisissa yhtyekokoonpanoissa soittajana, sekä tarvittaessa myös sovittajana. Bändikoulutukseen kuuluvat erilaiset esiintymiset oppilaitoksen konserteissa, kouluissa sekä muissa tilaisuuksissa.

Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun

Musiikkileikkikouluun voivat hakeutua Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion kunnissa kirjoilla olevat 3-6 -vuotiaat lapset.

opetusta järjestetään Kemissä ja Torniossa
opetusta annetaan ryhmäopetuksena 45 min viikossa
maksu on 95 e/lukukausi
uudet oppilaat otetaan keväällä toukokuussa tapahtuvan ilmoittautumisen perusteella
ilmoittautuneille lähetetään tieto muskaripaikasta kesän aikana

Musiikkileikkikoulun tavoitteina on:

musiikilliset elämykset
kehittää sosiaalista kanssakäymistä
pohjan luominen hyvälle musiikkisuhteelle ja musiikin harrastamiselle
kehittää musiikillisia perusvalmiuksia sekä kuuntelu – ja keskittymiskykyä
tutustua suomalaiseen perinteeseen
musiikin ja muiden taiteiden integrointi

Keskeiset sisällöt

Opetus sisältää mm. laulua, leikkiä, musiikkiliikuntaa, soittimiin tutustumista, rytmi – ym. soittimien käyttöä ja musiikin kuuntelua. Musiikin perusvalmiudet sisältävät rytmin, muodon, harmonia, melodian, dynamiikan ja sointivärin.

Ilmoittautuminen perhemusiikkileikkikouluun

3 kk-2,5-vuotiaille lapsille, myös sisarusryhmiä
opetusta annetaan ryhmäopetuksena 6-8 kertaa/kurssi, 45 min viikossa
kurssimaksu on 75-85 e/lapsi, sisarusryhmä 110 e/2 lasta
opetuspisteet Kemi ja Tornio
elo- ja lokakuussa alkaville kursseille ilmoittautuminen on elokuussa
tammi- ja maaliskuussa alkaville kursseille ilmoittautuminen on marras-joulukuun vaihteessa

 

Kuorot

Lapsi/nuorisokuoro (alaikäraja 10-vuotta) opettajana Johanna Keränen.

Kuoro kokoontuu keskiviikkoisin klo 18.30-20.00 Kemin kulttuurikeskuksessa.

Musiikkiopiston ulkopuolisten oppilaiden lukukausimaksu on 85 e.

Tiedustelut musiikkiopiston toimisto 040 572 4574.