Ilmoittautuminen katselmukseen

Edellinen stipendikatselmus järjestettiin 12.12.2015.
Seuraavan katselmuksen ajankohta on vielä avoinna.