Koulutukset

Kielitaidon kehitys – viitekehys

viitekuvaLN


 

Alkukartoitus

Opiskelijan taustatiedot selvitellään henkilökohtaisessa haastattelussa, tarvittaessa tulkin avustuksella. Haastattelun perusteella opiskelija ohjataan tarkoituksenmukaiseen koulutukseen. Osa ohjataan suoraan suomen kielen taidon testaukseen tai kotoutumiskoulutukseen, osalle tehdään esim. luku- ja kirjoitustaidon testaus omalla äidinkielellä sekä latinalaisella kirjainjärjestelmällä. Myös matemaattiset valmiudet, yleistiedot ja oppimisvalmiudet kartoitetaan.


 

Suomen kielen alkeet

ABC1

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalle, joka ei osaa lukea eikä kirjoittaa, eikä ole koskaan opiskellut suomen kieltä. Koulutus tukee kotoutumisprosessia. Koulutukseen voi hakea kielitaidon lähtötason testauksen jälkeen.

Tavoite: Maahanmuuttaja osaa ääntää suomea ymmärrettävästi sekä lukea ja kirjoittaa suomen kielen sanoja. Hänellä on kohtalainen arjen osaamiseen liittyvä sanavarasto. Hän tuntee kellon ja kalenterin.

Koulutuksen sisältö: latinalaiset aakkoset, suomen kielen perusluku-­ ja kirjoitustaito, arabialaiset numerot ja peruslaskutoimitukset, arjen taidot ja elämänhallinta, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään liittyvä osaaminen.

ABC2

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalle, joka osaa lukea ja kirjoittaa suomen kielen sanoja, mutta hänen luku­ ja kirjoitustaitonsa kaipaa harjoitusta.  Koulutukseen voi hakea kielitaidon lähtötason testauksen jälkeen. Koulutus on myös jatkoa ABC1­koulutukselle ja tukee kotoutumisprosessia.

Tavoite: Maahanmuuttaja osaa kertoa perustiedot itsestään, lukea lyhyitä tekstejä ja kirjoittaa lyhyitä viestejä. Hänellä on kohtalainen arjen osaamiseen liittyvä sanavarasto. Hän osaa vertailla esimerkiksi hintoja ja käyttää mittayksiköitä. Maahanmuuttaja voi jatkaa opintojaan kotoutumiskoulutuksessa.

Koulutuksen sisältö: suomen kielen perusluku­- ja kirjoitustaito sekä viestintätaidot, peruslaskutoimitukset ja mittayksiköt, arjen taidot ja elämänhallinta, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään liittyvä osaaminen.

A1.3

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: Maahanmuuttajat, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään ja tuntevat latinalaisen kirjoitusjärjestelmän. Pääsyvaatimuksena on osallistuminen alkukartoitukseen. Koulutuksen tavoitteena on tukea kotoutumisprosessia. Kielitaitotavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen kielessä eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason A 1.3, toimiva alkeiskielitaito, joka vastaa Yleisten kielitutkintojen taitotasoa 1. Tällöin maahanmuuttaja selviytyy tavallisissa arkielämän tilanteissa suomen kielellä ja osaa ottaa vastuuta omaa elämäänsä koskevista ratkaisuista. Hän osaa huolehtia toimeentulostaan ja kotitaloudestaan sekä liikkua omalla paikkakunnallaan. Lisätiedot: Koulutuksen sisältö: Suomen kielen opinnot (175 h), arjen taidot (70 h), opiskelutaidot (35 h), yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus (35 h), työelämätaidot (35 h). Opintokokonaisuudet sisältävät valinnaisia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.


 

Suomen kielen opinnot, A-taso

A2.1

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen lisäopintoja ja ohjausta kotoutumiseen ja työllistymiseen.  Hänen suomen kielen taitonsa on tasolla A1.3 (toimiva alkeiskielitaito) ja hän haluaa opiskella rauhallisesti ja tekemällä asioita yhdessä. Koulutukseen pääsevät ensiksi maahanmuuttajat, joilla on kotoutumisaika ja oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Tavoite: Koulutuksen jälkeen maahanmuuttaja selviytyy tavallisimmissa arjen asiointitilanteissa ja osaa pyytää apua. Hän oppii opiskelemaan ja tutustuu myös suomalaiseen koulutusjärjestelmään sekä työelämän perussääntöihin.

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, yhteiskunta­ ja työelämätaitoja sekä annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Opinnoissa harjoitellaan erityisesti puhumista ja kuullun ymmärtämistä. Valinnaisia opintoja (esim. liikunta, keskustelu) voi opiskella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

 A2.2

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen lisäopintoja ja ohjausta kotoutumiseen, työllistymiseen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen. Hänen suomen kielen taitonsa on tasolla A2.1 (peruskielitaidon alkuvaihe) ja hänellä on jo vähän kokemusta opiskelusta. Koulutukseen pääsevät ensiksimaahanmuuttajat, joilla on kotoutumisaika ja oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Tavoite: Koulutuksen jälkeen maahanmuuttaja selviytyy itsenäisesti arjen asiointitilanteissa ja osaa tarvittaessa pyytää apua. Hän tuntee suomalaisia ammatteja ja niiden vaatimuksia. Hän ymmärtää kielitaidon merkityksen työtehtävissä ja työelämän vuorovaikutustilanteissa. Hän voi hakeutua esimerkiksi ammatilliseen valmistavaan koulutukseen.

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätaitoja sekä annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Koulutukseen voi hakea kielitaidon lähtötason testauksen jälkeen, jos aikaisemmasta koulutuksesta on kulunut pitkä aika.


 

Suomen kielen opinnot, B-taso

B1.1

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen lisäopintoja ja ohjausta voidakseen kotoutua Suomeen, hakeutua ammatillisiin opintoihin ja/tai työllistyä. Hänen suomen kielen taitonsa on tasolla A2.2 (kehittyvä peruskielitaito) ja hänellä on kokemusta opiskelusta. Koulutukseen pääsevät ensiksi maahanmuuttajat, joilla on kotoutumisaika ja oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Tavoite: Koulutuksen jälkeen maahanmuuttaja osaa toimia melko sujuvasti tavallisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa hakeutua täydentämään osaamistaan ja selviää toisen asteen koulutuksesta, jos saa tukea. Hänen kielitaitonsa riittää käytännönläheiseen työhön ja hän tuntee omat mahdollisuutensa Suomen työmarkkinoilla.

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätaitoja sekä annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

B1.2/2.1

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen lisäopintoja ja ohjausta voidakseen kotoutua Suomeen, hakeutua jatko-opintoihin ja/tai työllistyä. Hänellä on jo suomen kielen toimiva peruskielitaito (B1.1) sekä melko hyvät opiskelutaidot ja kokemusta opiskelusta.
Koulutukseen pääsevät ensiksi maahanmuuttajat, joilla on kotoutumisaika ja oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Tavoite: Koulutuksen jälkeen maahanmuuttaja osaa toimia sujuvasti monenlaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa työssä ja vapaa-aikana. Hän kehittää valmiuksiaan niin, että hänellä on edellytykset menestyä jatko-opinnoissa tai sijoittua työelämään.

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätaitoja sekä annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.


 

Opintopolut

nopea e-polku (A1.3 – B1.1)

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalle, jolla on hyvät opiskelutaidot ja kokemusta opiskelusta. Hän tuntee latinalaiset aakkoset ja osaa lukea suomenkielisiä sanoja. Hänellä on myös toimiva internetyhteys ja tietotekniikan käytön perustaidot: Hän osaa käyttää sähköpostia ja jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa sekä tallentaa tiedoston ja löytää sen samasta paikasta. Opetus on reaaliaikaista verkko-opetusta sähköisellä oppimisalustalla. Koulutukseen voi osallistua omalla paikkakunnalla. Koulutukseen pääsevät ensiksi maahanmuuttajat, joilla on kotoutumisaika ja oikeus kotoutumissuunnitelmaan.
Tavoite: Koulutuksen jälkeen maahanmuuttaja osaa toimia melko sujuvasti tavallisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa hakeutua täydentämään osaamistaan ja selviää toisen asteen koulutuksesta, jos saa tukea. Hänen kielitaitonsa riittää käytännönläheiseen työhön ja hän tuntee omat mahdollisuutensa Suomen työmarkkinoilla.

Sisältö: Koulutus sisältää kolme jaksoa (moduulia)
A1.3 Suomen kielen alkeet
A2.2 Työelämän suomea
B1.1 Opiskelu- ja työelämän suomea

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätaitoja sekä annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Nopea e-polku, Suomen kielen jatko-opinnot B1.2/2.1

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen lisäopintoja ja ohjausta voidakseen kotoutua Suomeen, hakeutua jatko-opintoihin ja/tai työllistyä. Hänellä on jo suomen kielen toimiva peruskielitaito (B1.1), hyvät opiskelutaidot sekä toimiva internetyhteys ja tietotekniikan käytön perustaidot: Hän osaa käyttää sähköpostia ja jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa sekä tallentaa tiedoston ja löytää sen samasta paikasta. Opetus on reaaliaikaista verkko-opetusta sähköisellä oppimisalustalla. Koulutukseen voi osallistua omalla paikkakunnalla. Koulutukseen pääsevät ensiksi maahanmuuttajat, joilla on kotoutumisaika ja oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Tavoite: Koulutuksen jälkeen maahanmuuttaja osaa toimia sujuvasti monenlaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa työssä ja vapaa-aikana. Hän kehittää valmiuksiaan niin, että hänellä on edellytykset menestyä jatko-opinnoissa tai sijoittua työelämään.

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätaitoja sekä annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Nopea e-polku, Opiskelu- ja työelämän suomea B1.1

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen lisäopintoja ja ohjausta voidakseen kotoutua Suomeen, hakeutua jatko-opintoihin ja/tai työllistyä. Hänellä on hyvät opiskelutaidot ja hänen suomen kielen taitonsa on tasolla A2.2 (kehittyvä peruskielitaito). Hänellä on myös toimiva internetyhteys ja tietotekniikan käytön perustaidot: Hän osaa käyttää sähköpostia ja jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa sekä tallentaa tiedoston ja löytää sen samasta paikasta.
Opetus on reaaliaikaista verkko-opetusta sähköisellä oppimisalustalla. Koulutukseen voi osallistua omalla paikkakunnalla. Koulutukseen pääsevät ensiksi maahanmuuttajat, joilla on kotoutumisaika ja oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Tavoite: Koulutuksen jälkeen maahanmuuttaja osaa toimia melko sujuvasti tavallisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa hakeutua täydentämään osaamistaan ja selviää toisen asteen koulutuksesta, jos saa tukea. Hänen kielitaitonsa riittää käytännönläheiseen työhön ja hän tuntee omat mahdollisuutensa Suomen työmarkkinoilla.

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätaitoja sekä annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Peruspolku

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalle, jolla on melko hyvät opiskelutaidot ja kokemusta opiskelusta. Hän tuntee latinalaiset aakkoset ja osaa lukea suomenkielisiä sanoja. Koulutukseen pääsevät ensiksi maahanmuuttajat, joilla on kotoutumisaika ja oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Tavoite: Koulutuksen jälkeen maahanmuuttaja selviytyy itsenäisesti arjen asiointitilanteissa ja osaa tarvittaessa pyytää apua. Hän tuntee suomalaisia ammatteja ja niiden vaatimuksia. Hän ymmärtää kielitaidon merkityksen työtehtävissä ja työelämän vuorovaikutustilanteissa. Hän voi hakeutua esimerkiksi ammatilliseen valmistavaan koulutukseen.

Sisältö: Koulutus sisältää kolme jaksoa (moduulia)
Suomen kielen alkeet, A1.3
Työelämäsuomea, A2.1 – A2.2
Työelämäjakso

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätaitoja sekä annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Valinnaisia opintoja (esim. liikunta, keskustelu, hygieniapassi) voi opiskella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Koulutukseen voi hakea kielitaidon lähtötason testauksen jälkeen.

Hitaasti etenevien polku

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalle, joka tuntee latinalaiset aakkoset ja osaa lukea suomenkielisiä sanoja. Hänellä ei vielä ole paljon kokemusta opiskelusta ja hän haluaa opiskella rauhallisesti ja tekemällä asioita yhdessä. Koulutus on jatkoa myös luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen (ABC1 ja ABC2) käyneille. Koulutukseen pääsevät ensiksi maahanmuuttajat, joilla on kotoutumisaika ja oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Tavoite: Koulutuksen jälkeen maahanmuuttaja selviytyy tavallisimmissa arjen asiointitilanteissa ja osaa pyytää apua. Hän oppii opiskelemaan ja tutustuu myös suomalaiseen koulutusjärjestelmään sekä työelämän perussääntöihin.

Sisältö: Koulutus sisältää kolme jaksoa (moduulia)
Suomen kielen alkeet, A1.3
Arkisuomea A2.1
Työelämäjakso

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätaitoja sekä annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Valinnaisia opintoja (esim. liikunta, keskustelu, hygieniapassi) voi opiskella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Koulutukseen voi hakea kielitaidon lähtötason testauksen jälkeen.


 

Muut koulutukset

Kieli- ja työpajatoiminta

Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevalle maahanmuuttajalle, joka ei edisty tavallisessa kotoutumiskoulutuksessa. Hakijalla täytyy olla vähintään toimiva alkeiskielitaito (A1.3) ja hän haluaa opiskella ja oppia tekemällä työtä. Koulutukseen hakijat haastatellaan ennen opiskelijavalintaa. Koulutukseen pääsevät ensiksi maahanmuuttajat, joilla on kotoutumisaika ja oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Kieli- ja työpajatoiminnan tarkoituksena on helpottaa kotoutumista ja työelämään pääsemistä. Tavoitteena on, että maahanmuuttaja kehittyy omista lähtökohdistaan, oppii ammatti- ja puhekieltä niin, että pärjää paremmin työpaikalla ja voi työskennellä suomalaisen työyhteisön jäsenenä. Hän uskaltaa rohkeammin suuntautua työelämään tai ammatilliseen koulutukseen.

Koulutuksessa opiskellaan käytännönläheisesti suomen kieltä ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätaitoja sekä annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Valinnaisia opintoja (esim. hygieniapassi) voi opiskella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Työelämäjakso

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: Maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat enemmän tietoa ja kokemusta työelämästä Suomessa oman tulevaisuutensa suunnitteluun. Koulutus on osa kotoutumiskoulutusta. Pääsyvaatimuksena on kielitaidon taso A2.2 (S2). Työelämäjakson tavoitteena on, että maahanmuuttaja selkeyttää omaa ammatillista jatkosuunnitel­maansa siten, että koulutuksen jälkeen hänellä olisi mahdollisuus työllistyä tai jatkaa työharjoitte­lussa kyseisessä työpaikassa tai hakeutua alan ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija kehittää työ­elämässä tarvittavia viestintätaitojaan ja oppii oman alansa ammattisanastoa. Hän pohtii kielitai­tonsa riittävyyttä työyhteisön käytännön tilanteissa. Kotoutumiskoulutukseen kuuluva työelämäjakso voidaan järjestää opiskelijan elämäntilanteesta riippuen eri tavoin. Työelämään tutustumisen ohella opiskelija voi tutustua mm. ammatilliseen koulutukseen tai hän voi osoittaa olemassa olevan ammattitaitonsa esimerkiksi osaamiskartoituksen avulla

YKI-valmennus

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti niille maahanmuuttajille, jotka ovat suorittaneet kotoutumiskoulutuksen ja joiden kielitaito on eurooppalaisen viitekehyksen mukaisella tasolla B1.1. Nämä henkilöt suunnittelevat ammatillisia opintoja tai korkeakouluopintoja Suomessa ja tarvitsevat parempaa suomen kielen taitoa. He haluavat myös osallistua suomen kielen keskitason YKI-testiin. YKI-valmennuksen tavoitteena on saavuttaa sellainen kielitaito, että henkilöllä on edellytykset suoriutua yleisen kielitutkinnon keskitason testistä suomen kielessä vähintään taitotasolla 3, joka vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1.1 – B1.2. Koulutus sisältää suomen kielen opintoja ja eri YKI-tehtävätyyppien harjoittelua 175 tuntia sekä testikäytäntöjen ja vastaustekniikan harjoittelua 35 tuntia. Yhteyshenkilö: Sinikka Valta-Berg (040 703 2181)

@-kortti -valmennus

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti niille maahanmuuttajille, jotka ovat opiskelleet tietotekniikka valinnaisena kotoutumiskoulutuksessa (ATK1, ATK2 ja ATK3) tai joilla on vastaavat taidot tietotekniikassa. He haluavat myös osallistua kansalaisen @-kortin näyttökokeeseen. @-kortin suorittanut henkilö osaa käyttää tietokonetta opiskelussa ja työelämässä sekä hallitsee tietoteknistä sanastoa. Lisäksi @-kortti antaa valmiudet esimerkiksi etätyöskentelyyn ja -opiskeluun. Kansalaisen @-kortti koostuu neljästä osakokeesta eli moduulista. Tavoite/sisältö: Kansalaisen @-kortti -valmennuksen tavoitteena on saavuttaa sellainen tietotekniikan taito, että opiskelijalla on edellytykset suoriutua @-kortin näyttökokeesta. Koulutus sisältää tietotekniikkaa, näyttökokeen eri tehtävätyyppien harjoittelua ja näyttökokeen 140 tuntia, valmennusta näyttökokeeseen 35 tuntia sekä suomen kieltä 35 tuntia. Opiskelija työskentelee tietokoneella ohjattuna. Hän tutustuu erilaisten harjoitusten avulla monipuolisesti tietokoneen käyttöön sekä @-kortin saamiseksi vaadittavan näyttökokeen tehtävätyyppeihin. Samalla alan sanasto ja tehtävänantojen kieli tulevat tutuiksi. Yhteyshenkilö: Sinikka Valta-Berg (040 703 2181)

Valinnaiset opinnot

Porinapiiri – puhumisen intensiivinen koulutus Tekstitiimi – kirjoittamisen intensiivinen koulutus Tietotekniikka Musiikki Käsityöt Liikunta Yhteistyöoppilaitosten kanssa järjestettävät valinnaiset opinnot: ensiapukoulutus, hygieniaosaamiskoulutus, alkoholin anniskelupassikoulutus, tulityökoulutus, työturvallisuuskoulutus, osaamiskartoitukset