Oppilaskunta

Kivikon koulussa aloitettiin oppilaskuntatoiminta v. 2007 opetushallituksen projektin ”Osallistuva oppilas-yhteisöllinen koulu” myötä. Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on saada lapset jo 1. luokalta lähtien kiinnostumaan yhteisten asioiden hoitamisesta ja osallistumaan päätösten tekoon itseään koskevissa asioissa. Tavoitteena on yhteisöllisyyteen kasvattaminen, lasten opiskelun, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden tukeminen sekä turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin luominen.

Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Heistä valitaan lukuvuoden alussa oppilaskunnan hallitukseen 10 jäsentä ja varajäsenet luokittain äänestämällä. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu torstaisin 1-2 kertaa kuukaudessa sekä tarpeen mukaan. Hallitus ideoi ja järjestää koulun tapahtumia, kuten juhlia tai teemapäiviä sekä toteuttaa erilaisia projekteja. Usein yhteistyökumppanina on myös Kivikon koti- ja kouluyhdistys. Ohjaava opettaja vastaa hallituksen toiminnasta ja kokoontumisista.

Lukuvuonna 2018-2019 Kiveliönkadun yksikössä oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Auli Laitila. Hallitukseen kuuluvat (päivitetään myöhemmin):

Luokka Oppilas
1A Jasu Knuuti Oona Miettinen (varalla)
1B Eemeli Riikola Elle Rantajärvi (varalla)
2A Alina Tiiro Joonatan Okkonen (varalla)
2B Anna Tavi Lukas Koskinen (varalla)
3A Alma Kvist Joona Ylimäki (varalla)
3B Onni Laihinen Anna Karisaari (varalla)
4A Eemeli Kaarre Sanni Kummu (varalla)
4B Antton Koskinen (siht.) Julius Manninen (varalla)
5A Silja Pekuri (vpj) Vili Ukonaho (varalla)
5B Sinna Huhtaniska Niko Vestenius (varalla)
6A Jenna Jyrkäs Roni Salminen (varalla)
6B Aada Köykkä (pj) Hilma Laihinen (varalla)