Oppilaskunta

Kivikon koulussa aloitettiin oppilaskuntatoiminta v. 2007 opetushallituksen projektin ”Osallistuva oppilas-yhteisöllinen koulu” myötä. Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on saada lapset jo 1. luokalta lähtien kiinnostumaan yhteisten asioiden hoitamisesta ja osallistumaan päätösten tekoon itseään koskevissa asioissa. Tavoitteena on yhteisöllisyyteen kasvattaminen, lasten opiskelun, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden tukeminen sekä turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin luominen.

Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Heistä valitaan lukuvuoden alussa oppilaskunnan hallitukseen 10 jäsentä ja varajäsenet luokittain äänestämällä. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu torstaisin 1-2 kertaa kuukaudessa sekä tarpeen mukaan. Hallitus ideoi ja järjestää koulun tapahtumia, kuten juhlia tai teemapäiviä sekä toteuttaa erilaisia projekteja. Usein yhteistyökumppanina on myös Kivikon koti- ja kouluyhdistys. Ohjaava opettaja vastaa hallituksen toiminnasta ja kokoontumisista.

Lukuvuonna 2017-2018 Kiveliönkadun yksikössä oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Auli Laitila. Hallitukseen kuuluvat: (päivitetään myöhemmin)

Luokka Oppilas
1A Vilma Kostamo (varalla Lassi Alaoja)
1B Felix Filpus (varalla Kaapo Peltonen)
2A Emma Maunu (varalla Nea Pulkkinen)
2B Anton Koskinen (varalla Julius Manninen)
3A Antton Keskikallio (varalla Minttu Kaarre)
3B Niko Vestenius (varalla Sinna Huhtaniska)
4A Aliina Tikkala (varapuheenjohtaja) (varalla Jesse Nyroos)
4B Joona Verronen (varalla Hilma Laihinen)
5A Onni Keskikallio (puheenjohtaja) (varalla Aada Portimo)
5B Inka Limingoja (sihteeri) (varalla Eerika Huhtala)