UNESCO

Koulumme on UNESCO-koulu. Maailmanlaajuisen UNESCO-kouluverkoston tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää kehitystä ja laadukasta koulutusta. Kivikon koulu on mukana pohjoissuomalaisessa POLARIS/UNESCO-verkostossa.

Viime vuosina erityisesti globaalikasvatus ja kestävä kehitys ovat nousseet tärkeään rooliin kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden turvaamisen ja suojelun kanssa.

Unesco-kouluverkoston toimintaan kuuluvat ylikansalliset lippulaivahankkeet, koulujen omat pilottihankkeet sekä materiaalien tuottaminen. Unesco-kouluksi valitut koulut toetuttavat pilottihankkeita yhdessä tai useammassa koulutusverkoston neljästä opetusteemasta:

  • YK:n rooli ja maailman huolenaiheet
  • Kestävä kehitys
  • Rauha ja ihmisoikeudet
  • Kulttuurienvälinen oppiminen

Koulun UNESCO-työryhmään kuuluvat Ellen Nissinen, Jonna Niskala, Mari Tedeschi, Rita Rantamo-Mikkola ja Sanna-Pauliina Siira.