Oppilaskunta

Koivuharjun yksikössä on aloitettu oppilaskuntatoiminta lukuvuonna 2007-2008. Toiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia päätettäessä yhteisistä asioista ja toteutettaessa niitä. Tavoitteena on myös innostaa oppilaita toimimaan yhteisten asioiden hyväksi.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki yksikön oppilaat. Jokaiselta luokalta valitaan lukuvuodeksi kerrallaan yksi poika ja yksi tyttö oppilaskunnan hallitukseen. Hallitus suunnittelee ja organisoi oppilaskunnan toimintaa. Sen jäsenet välittävät luokkansa oppilaiden ajatuksia ja toiveita koulun kehittämisestä.

Oppilaskuntatyötä ohjaamaan valitaan oppilasjäsenet ja ohjaava opettaja lukuvuodeksi kerrallaan.