Vanhempaintoimikunta

Koulussa toimii vanhempaintoimikunta. Sen toiminta perustuu vanhempien säännöllisiin kokouksiin ja niissä päätettyihin tapahtumiin. Vanhempaintoimikunnan kokouksiin kutsutaan kaikki koulun oppilaiden vanhemmat. Kokouksien vakituisia jäseniä ovat lukuvuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, sihteeri ja opettajajäsen. Heidän lisäksi kokouksiin osallistuu pieni joukko aktiivisia vanhempia. Yhteisiin tapahtumiin osallistuvat lähes kaikkien oppilaiden vanhemmat.

Vanhempaintoimikunnalla on tärkeä aseman kodin ja koulun yhteistyöelimenä. Vanhempaintoimikunta edistää toiminnallaan kodin ja koulun yhteistyötä ja auttaa omalta osaltaan oppimisedellytysten kehittämisessä.

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtajana lukuvuonna 2018 – 2019:
Opettajajäsen: