Vanhempainyhdistys

vanhempainyhdisys

Takajärven koulun vanhempainyhdistyksen logo, jonka on suunnitellut Essi Joensuu.

Takajärven koulun vanhempainyhdistys ry.

Vanhempainyhdistys perustettiin vuonna 1998.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä eri tavoin.
Vanhempainyhdistys on järjestänyt eri tapahtumia ja kerännyt tapahtumien kanttiinimyynneillä varoja, joiden avulla on lisätty oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Varoilla on hankittu mm. kirjallisuutta sekä liikuntavälineitä (kuten palloja, hyppynaruja, frisbeitä) välitunti- ja koululiikunnan käyttöön. Varoja on suunnattu myös kouluympäristön kehittämiseen (pihateline, keinu, frisbeegolfkorit). Yhteistyössä koulun kanssa on järjestetty mm. joulumyyjäiset ja kevään pihatapahtuma Pihis.

Päävastuu lasten kasvatuksesta ja kehityksestä kuuluu aina vanhemmille. Kotona luodaan perusta yhteistyökyvylle, toisten huomioonottamiselle ja vastuunkantamiselle. Koululla on osavastuu siitä millaisia aikuisia lapsista tulee. Kodin ja koulun yhteistyö ei saa keskittyä ongelmien ratkomiseen niiden puhjettua, vaan sen tulee olla luonteva osa kodin ja koulun jokapäiväistä elämää. Voidakseen auttaa lapsia saamaan mahdollisimman paljon iloa ja hyötyä koulunkäynnistään vanhempien on itse osallistuttava koulun kehittämiseen. Vanhempainyhdistys tarjoaa tähän hyvä väylän.

Sinä voit vaikuttaa kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön!

Tule mukaan toimintaan tai ota yhteyttä: takitsunkvy@gmail.com ja/tai  fb
Jäsenistöön kuuluvat kaikki halukkaat koulun oppilaiden vanhemmat ja muut huoltajat. Johtokuntaan kuuluu 10 jäsentä ja puheenjohtaja.

Johtokunta kaudelle 2017-18:

Tehtävä Nimi
Pj. Katri Holopainen
Jäsen Sari Heikka
Jäsen Kati Tervo
Jäsen Ritva Kaltiola
Jäsen Anna-Mari Kesti
Jäsen Katja Manniala
Jäsen Päivi Kräkin
Jäsen Johanna Päiväniemi
Jäsen Petra Hyvärinen
Jäsen Päivi Pesonen
Opettajajäsen Heli Mäki

Muistio 28.2.2018
Muistio 16.1.2018
Muistio 28.11.2017

Toimintasuunnitelma lv. 2017-2018
Järjestäytymiskokous, syyskuu 2017
Syyskokous 30.8.2017
Muistio 26.9.2017

Toimintasuunnitelma lv. 2016-2017
Järjestäytymiskokous syyskuu 2016
Syyskokous 22.9.2016
Muistio_syyskuu_2016

Toimintakertomus 2014-2015
Jarjestaytymiskokous syyskuu 2015
Toimintasuunnitelma 2015-2016
Muistio syyskuu 2015

Halloweenjuhlan suunnittelukokous
Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015
Toimintakertomus kaudelta 2013-2014
Syyskokous_26.09.2013