Vanhempainyhdistys

Koti ja koulu ovat lapsen tärkeimmät kasvattajat – yhteistyötä niiden välillä tarvitaan. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa lapsen kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan vastavuoroista kasvatuskumppanuutta.

Toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä on monia myönteisiä vaikutuksia. Se lisää lasten koulumotivaatiota ja opettajan oppilaantuntemusta. Vanhemmille yhteistyö antaa tärkeää tietoa lapsen oppimisesta ja kasvusta ja niiden tukemisen mahdollisuuksista. Kodin ja koulun yhteistyöllä on myönteinen vaikutus luokan ja koulun ilmapiiriin ja se vahvistaa kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Koulun tulee olla aktiivinen ja aloitteellinen kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisessa, mutta myös vanhemmilla on vastuunsa yhteistyön onnistumisessa. On tärkeää, että vanhempana

  • olet kiinnostunut lapsesi koulunkäynnistä ja koulusta
  • pidät yhteyttä lapsesi opettajiin ja kouluun
  • osallistut vanhempainiltoihin ja -vartteihin sekä vanhempaintoimintaan

 

SYVITSYN VANHEMMAT RY:N HALLITUS

Lukuvuosi 2016-2017

Kati Siponmaa                   p. 0400 692 914
puheenjohtaja

Elina Kehusmaa
varapuheenjohtaja

Satu Enqvist
sihteeri

Sanna Ruumensaari
rahastonhoitaja

Pirita Hyötylä

Voit olla meihin yhteydessä myös sähköpostitse: syvitsynvanhemmat@gmail.com ja löydät meidät myös Facebookista ja Twitteristä.