Oppilaskuntatoiminta

takitsunlogo_2014Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on ohjata oppilaita yhteistyöhön, lisätä vaikuttamismahdollisuutta ja vastuuta yhteisten asioiden hoidossa. Oppilaskunnassa on yksi edustaja jokaiselta luokalta. Edustajien tehtävänä on toimia luokkansa oppilaiden mielipiteiden esilletuojina ja viestinviejinä luokan ja oppilaskunnan välillä. Oppilaskunta järjestää monipuolista toimintaa lukuvuoden aikana, kuten halipassipäivän ja vappupippalot.

Oppilaskunnan hallituksen kokoonpano lukuvuonna 2017-2018

Luokka varsinainen edustaja varaedustaja
1B
1C
2B
3B
3C
4B
4C
5B
5C
6B