Poissaolot

takitsunlogo_2014

Mikäli oppilas on poissa koulusta, on huoltaja velvollinen ilmoittamaan siitä luokanopettajalle sekä aamu- ja iltapäiväkerhoon mahdollisimman pian. Ilmoitus oppilaan poissaolosta tulisi tehdä kolmen päivän kuluessa. Jos ilmoitusta ei ole tehty, on luokanopettajan otettava selvää poissaolon syystä.

Lupa poissaoloon muun kuin sairauden vuoksi

Huoltajan pyynnöstä ja hyväksyttävästä syystä voi luokanopettaja myöntää luvan oppilaan poissaololle yhdestä kolmeen päiväksi. Lupa anotaan lomakkeella, jonka voi ladata tästä.

Loma-anomus luokanopettajalle: poissaolo_luokanopettaja (1)

Huoltajan pyynnöstä voi koulunjohtaja antaa luvan poissaoloon pidemmäksi aikaa. Tällainen poissaolo ei tosin oikeuta tukiopetukseen. Kirjallinen anomus on toimitettava kansliaan riittävän ajoissa. Lupa anotaan lomakkeella, jonka voi ladata tästä.

Loma-anomus koulunjohtajalle: poissaolo_koulunjoht (1)