Sosiaalipalvelut

Ilmakuva2

Hyvinvointia Kemiläisille

Kemin kaupungin sosiaalipalvelut elävät kuntalaisten arjessa monella eri tavalla. Lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten sekä ikäihmisten palveluja tuotetaan mm. sosiaalityössä, vanhuspalveluissa, lastensuojelussa sekä vammais- ja kehitysvammaispalveluissa laajasti ja laadukkaasti useissa yksiköissä.

Päivystysnumerot

Sosiaalipäivystys virka-aikana 016 259 494

Virka-ajan ulkopuolella seudullinen sosiaalipäivystys puh. 112 (hätäkeskus)

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä lastensuojeluasioissa yhteydenotot sosiaalipäivystykseen (hätäkeskus puh. 112)

Linkkejä

Ikäystävällinen Kemi
Kemin kaupunki, ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2015 - 2017


IkäEhyt -hanke
on tuottanut iäkkäille omat internet - sivut vuonna 2013, jotka avautuvat alla olevasta Ikätupa - linkistä. Sivuilta löytyy erilaisia palveluita liittyen asumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin. Kemin kaupunki päivittää myös näitä sivuja.

ikatupa

Kouluterveyskyselyn 2013 Kemin tulokset
Kouluterveys 2013
Kouluterveys 2013; Ammatilliset oppilaitokset

Seudullinen kotouttamisohjelma 2014 - 2017
Meri-Lapin_seudullinen_kotouttamisohjelma2014-17
Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy 2010
lahisuhde_ja_perhevakivallan_ehkaisy

 

Siivet projekti: Eroneuvo -ilta kutsuMeän perhe esiteVanhemman neuvo esite

soster_esite2013

 

Yhteystiedot, sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi
Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi
puh. 016 - 259 494 (neuvonta), 259 111 (kaupungin vaihde)

Sosiaalitoimisto fax: 016 259 500

Vastaava sosiaalityöntekijä
Katariina Hynynen-Pyykkö puh.  016 259 494 (neuvonta)

Tarkemmat yhteystiedot löydät kunkin palvelun omilta sivuilta.

Sosiaalitoimisto
Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi
Avoinna klo 8 - 11 ja 12 - 15
Neuvonta ja ajanvaraus, puh. 016 259 494

Lastenvalvoja
Keskuspuistokatu 30, 3 krs, 94100 Kemi

Perheneuvola
Kemin kaupungin Perheneuvola,
Keskuspuistokatu 28, 94100 KEMI,
Päivystyspuhelin 0400 703 790 ma, ti, to ja pe klo 10- 12,  
perheneuvola@kemi.fi

Perhetyö
Keskuspuistokatu 28, 94100 Kemi
puh. 040 746 4357

Lastensuojeluyksikkö Kaivarin vintti
Kyllikinraitti 13 G, 94700 Kemi
puh. 050  594 8531

Kemin nuorisokoti
Nahkurinkatu 17, 94100 Kemi
Puh. 0400  679 064

Lapin sovittelutoimisto
Keskuspuistokatu 20, 94100 Kemi.
Sanna Toivainen, sovittelutoiminnan vastaava,
puh. 0400  238 002

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 

 

 

Yhteystiedot, Keskustan palvelukeskus

Palvelutarpeen arviointi 
  puh. 016 259 552 arkisin kello 9-15
- uudet asiakkaat sekä hakemukset:
- Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito), uudet
- Omaishoidotuki, omaishoidon vapaan järjestäminen 
- Lyhytaikaishoidon varaukset Purolan Lumme-kotiin
- Kuljetuspalvelut
- Palveluasuminen
- Ikäihmisten sosiaalityö
- Vammais- ja kehitysvammapalvelut
- Vanhus- sosiaalityö

Senioripalvelupiste Kemin Kammari  
Keskuspuistokatu 1, 94100 Kemi
(Entiset postin tilat)
Avoinna arkisin 9-15
- Sisältöinä mm. palveluohjaus ja neuvonta
- Puh. 040 1677 138 Tanja Marjanen

Kehitysvammahuollon johtaja
Palvelutarpeen arviointiyksikön esimies
Anne Jokelainen puh. 040 1836 512

Toimistosihteerit:
Helena Alaviiri puh. 016 259 543
Anne Ypyä-Koskela puh. 016 259 541
Jenna Vauhkala puh. 040 670 0847
Marja -Kaisa Hamari  puh. 040 668 3842

Vanhuspalvelujohtaja

Vs. vanhuspalvelujohtaja Eija Järvinen
puh. 040 548 2039 
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi

Avohuollon toiminnanohjaaja
Johanna Majamäki puh. 040 572 6897,
tavoitettavissa parhaiten ark 8-11
Kuntarekry.fi  Sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköiden 
sijaisrekisteri ja hakemukset,
internet - sivujen päivitys

Osastonhoitaja Kaija Hepola
puh. 040 4874 363
Keskustan palvelutalon esimies/osastonhoitaja 
-hoitajat puh. 0400 172435

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä
Marjatta Saramaa puh. 016 259 559,
puhelinaika arkisin ma - to klo 9-11
vain entiset asiakkaat, kaikki uudet hakemukset
palveluntarpeen arviointiyksikön kautta

Terveyspalveluiden sosiaalityöntekijä 
Eevaleena Kesti
puh.  050 427 5616
Veteraanikuntoutus, lääkinnällinen kuntoutus

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 

 

 

virtu_kuva