Sosiaalipalvelut

Ilmakuva2

Hyvinvointia Kemiläisille

Kemin kaupungin sosiaalipalvelut elävät kuntalaisten arjessa monella eri tavalla. Lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten sekä ikäihmisten palveluja tuotetaan mm. sosiaalityössä, vanhuspalveluissa, lastensuojelussa sekä vammais- ja kehitysvammaispalveluissa laajasti ja laadukkaasti useissa yksiköissä.

Päivystysnumerot

Kiireellinen sosiaalipäivystys

Sosiaalihuoltolain 29 §:n mukaan sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi.
Sosiaalipäivystystä toteutettaessa on toimittava yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.

Kemin sosiaalipäivystyksen numero 040 029 1141.

Virka-aikana numeroon vastaa kunnan sosiaalipäivystäjä.
Virka-ajan jälkeen puheluihin vastaa seudullinen sosiaalipäivystäjä.

Kiireellisen työtehtävän aikana sosiaalipäivystäjät eivät pysty vastaamaan puhelimeen.
Mikäli asianne voi odottaa, pyydämme soittamaan myöhemmin uudelleen.
Jos kyseessä on välitöntä puuttumista vaativa, henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaava tilanne, ota yhteys hätäkeskukseen numeroon 112.

Päivystysnumerossa EI hoideta toimeentulotukeen, lastenvalvonnan elatus-, huolto- ja tapaamissopimuksiin liittyviä asioita tai muita vastaavia, kiireettömiä asioita.

Kiireettömissä asioissa ota yhteys sosiaalitoimiston neuvontaan puh. 016 – 259 494 (arkisin klo 8-11 ja 12-15) tai palveluohjaukseen puh. 050-370 7951 (ma, ke, pe klo 12-15)

Virtun Huoli-ilmoitus Ikäihmisen palvelun tarpeesta

Linkkejä

Kemin kaupunki
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018 - 2021
Kaupunginvaltuusto 11.12.2018 §15

Ikäystävällinen Kemi
Kemin kaupunki, ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2018 - 2020
Kaupunginvaltuusto 27.8.2018 §93

Koti Kaikille
Kemin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2018 - 2020
Kaupunginvaltuusto 27.8.2018 §92

Kemin kaupungin kotouttamisohjelma 2018 - 2021
Kaupunginvaltuusto 29.01.2018 § 7

 

 

Yhteystiedot, sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi
Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi
puh. 016 - 259 494 (neuvonta), 259 111 (kaupungin vaihde)

Sosiaalitoimisto fax: 016 259 500

Vastaava sosiaalityöntekijä
Katariina Hynynen-Pyykkö puh.  016 259 494 (neuvonta)

Tarkemmat yhteystiedot löydät kunkin palvelun omilta sivuilta.

Sosiaalitoimisto
Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi
Avoinna klo 8 - 11 ja 12 - 15
Neuvonta ja ajanvaraus, puh. 016 259 494

Lastenvalvoja
Keskuspuistokatu 30, 2. krs, 94100 Kemi

Perheneuvola
Kemin kaupungin Perheneuvola,
Keskuspuistokatu 28, 94100 KEMI,
Päivystyspuhelin 0400 703 790 ma, ti, to ja pe klo 10- 12,
perheneuvola@kemi.fi

Perhetyö
Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi
puh. 040 746 4357

Lastensuojeluyksikkö Kaivarin vintti
Kyllikinraitti 13 G, 94700 Kemi
puh. 050  594 8531

Kemin nuorisokoti
Nahkurinkatu 17, 94100 Kemi
Puh. 0400  679 064

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 

Yhteystiedot, Keskustan palvelukeskus

Kemi-Tornion Seniorineuvonta
Arkisin kello 9-12 puh. 016 46 91 555
Saat tietoa kotona asumisen tueksi sekä
neuvontaa ja ohjausta mm. tukipalveluista,
yksityisten ja yhteisöjen palveluista sekä
kuntien palveluista.

Kemin Palvelutarpeen arviointi
  puh. 016 259 552 arkisin kello 9-12
- uudet asiakkaat sekä hakemukset:
- Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito), uudet
- Omaishoidotuki, omaishoidon vapaan järjestäminen
- Lyhytaikaishoidon varaukset, omaishoidon vapaat
- Palveluasuminen
- Ikäihmisten sosiaalityö
- Vanhus- sosiaalityö
- Sosiaaliohjaaja Sauvosaaren sairaalassa
Sirpa Vuorimaa p. 040 704 5430

Senioripalvelupiste KemiKammari
Keskuspuistokatu 1, 94100 Kemi
Avoinna arkisin 9-15,30
- Sisältöinä mm. matalan kynnyksen
palveluohjaus ja neuvonta
- puh. 040 1677 138 Tanja Marjanen-Korkala

Hoiva- ja hoitotyön johtaja
Rita Oinas
puh. 040 548 2039
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi

Palveluasumisen palveluesimies
Merja Orre-Sillanpää
puh. 040 549 3913

Toimistosihteerit:

Hoito- ja hoiva 
Helena Alaviiri puh. 016 259 543
- mm. kotihoidon laskutus
Anne Ypyä-Koskela puh. 016 259 541
- mm. yksiköiden hoitolaskutus

Vammaispalvelut, puh. aika ark. 9-11
Mervi Katajamaa puh. 016 259 583
- mm. henkilökohtaisen avun palkat
Markus Kessunmaa puh. 016 259 542
- mm. omaishoidontuki, kuljetuspalvelut
Jenna Vauhkala puh. 016 259 545
- mm. henkilökohtaisen avun palkat
- mm. omaishoidontuki, henkilökohtaisen
avun palkat

Keskustan palvelutalo
Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
Osastonhoitaja/sh Jaana Kankaanpää
puh. 040 4874 363
-hoitajat puh. 040 0172 435
-keittiö puh. 040 6304 489

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sijaisrekisteri
Avohuollon toiminnanohjaaja
Johanna Majamäki puh. 040 572 6897,
tavoitettavissa parhaiten ark 8-11
Kuntarekry.fi   sijaisrekisteri ja hakemukset,
internet - sivujen päivitys: ikäihmisten ja vammaispalvelujen sivut

Vammais- ja kehitysvammahuollon johtaja
Auli Parkkila puh. 040 1836 512

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä
Eevaleena Alaoja puh. 016 259 559,
puhelinaika arkisin ma - to klo 12-13

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja
Anne Kulju puh. 040 6433 813
puhelinaika ma - to klo 12-13
- Kuljetuspalvelut

Kehitysvammapalveluiden sosiaaliohjaaja
Päivi Ikonen puh. 040 634 1843, ark. klo 9-15

Veteraanipalvelut
Sosiaaliohjaaja
puh. 050 4275 616 arkisin klo 9-15

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 

virtu_kuva