Sosiaalityö

Sosiaalityö tukee kemiläisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän muutosvaiheissa ja edistää sosiaalista turvallisuutta.Luistinrata1

Aikuisten parissa tehtävällä sosiaalityöllä ehkäistään sosiaalisten ongelmien syntyä arvioimalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja ongelmia. Asiakkaan kanssa etsitään yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen. Asiakasta ohjataan, tuetaan ja neuvotaan erilaisissa arkielämän tilanteissa. Työskentelyn pohjaksi asiakkaalle laaditaan palvelutarpeen arviointi.

Aikuissosiaalityön puoleen voit kääntyä, kun
-tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
-tarvitset ohjausta työhönkuntoutukseen tai työllisyyspalveluihin liittyvissä asioissa
-tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin tai talouden hallintaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa
-mielenterveys-, päihde- tai asumiseen liittyvät ongelmat haittaavat elämääsi
-olet kohdannut äkillisen kriisin

Voit varata ajan sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle tai ottaa heihin yhteyttä puhelimitse puhelinaikana tai verkkoneuvonnan virtu.fi kautta.
Neuvonta ja ajanvaraus puh. 016 259 494. 

Sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien puhelinaika ma, ti, to, pe klo 12 – 13

Nimike Nimi Puhelin
vs.sosiaalityöntekijä Outi Karjalainen 016 258 778
sosiaalityöntekijä Satu Oinas 016 258 777
sosiaalityöntekijä Eija Miettunen 016 258 785
sosiaaliohjaaja Anne Hiukka 016 258 770
sosiaaliohjaaja Heidi Närhilä 016 258 797

Lasten ja perheiden kanssa tehtävä sosiaalityö
Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Lähtökohtana on, että lapsen kasvatus ja hoito ovat vanhempien vastuulla. Yhteiskunnan tehtävänä on kuitenkin turvata, että vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia tuetaan riittävän varhain ja tarkoituksenmukaisin tukitoimin.

Lastensuojelussa tuetaan ja ohjataan perheitä ja lapsia erityisesti elämän kriisitilanteissa. Tavoitteena on löytää perheen valmiudet ja olemassa olevat voimavarat sekä tarvittaessa vahvistaa niitä.

Sosiaalitoimiston lastensuojelutyöntekijöiden velvollisuutena on auttaa ja tukea lasta ja hänen perhettään, jos lapsen kotiolot tai kasvuolosuhteet eivät ole riittävän turvalliset ja vanhemmat laiminlyövät lapsen hoitoa tai lapsi omalla toiminnallaan vaarantaa hyvinvointiaan