Sosiaalityö

Sosiaalityö tukee kemiläisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän muutosvaiheissa ja edistää sosiaalista turvallisuutta.Luistinrata1

Aikuisten parissa tehtävällä sosiaalityöllä ehkäistään sosiaalisten ongelmien syntyä arvioimalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja ongelmia. Asiakkaan kanssa etsitään yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen. Asiakasta ohjataan, tuetaan ja neuvotaan erilaisissa arkielämän tilanteissa. Työskentelyn pohjaksi asiakkaalle laaditaan palvelutarpeen arviointi.

Aikuissosiaalityön puoleen voit kääntyä, kun
-tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
-tarvitset ohjausta työhönkuntoutukseen tai työllisyyspalveluihin liittyvissä asioissa
-tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin tai talouden hallintaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa
-mielenterveys-, päihde- tai asumiseen liittyvät ongelmat haittaavat elämääsi
-olet kohdannut äkillisen kriisin

Voit varata ajan sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle tai ottaa heihin yhteyttä puhelimitse puhelinaikana tai verkkoneuvonnan virtu.fi kautta.
Neuvonta ja ajanvaraus puh. 016 259 494.

 

Kemin kaupungin sosiaalitoimiston ulko-ovi pidetään suljettuna ajalla 09.07. – 03.08.2018. 
– Asiointi ko. aikana vain ajanvarauksella. Puhelinaika työntekijöille on ma, ti, to ja pe klo 12 – 13.
– Kiireellisissä asioissa päivystää arkisin klo 12 – 15 numero 050 370 7951 .
– Palveluohjaus maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12 – 15 puh. 050 370 7951.
– Lastensuojeluasioissa ja äkillisessä kriisissä pyydetään ottamaan yhteyttä sosiaalipäivystykseen puh. 0400 291 141.


Sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien puhelinaika ma, ti, to, pe klo 12 – 13

Nimike Nimi Puhelin
sosiaalityöntekijä Satu Oinas 016 258 777
vs.sosiaalityöntekijä Outi Karjalainen 016 258 778
vs.sosiaalityöntekijä Eija Miettunen 016 258 785
vs.sosiaalityöntekijä Elina Kalaoja 016 258 776
vs.sosiaalityöntekijä Sirpa Tervahauta 016 258 784
vs.sosiaalityöntekijä Suvi Närhiälä 016 259 509
sosiaaliohjaaja Anne Hiukka 016 258 770
sosiaaliohjaaja Heidi Närhilä 016 258 797

Lasten ja perheiden kanssa tehtävä sosiaalityö
Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Lähtökohtana on, että lapsen kasvatus ja hoito ovat vanhempien vastuulla. Yhteiskunnan tehtävänä on kuitenkin turvata, että vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia tuetaan riittävän varhain ja tarkoituksenmukaisin tukitoimin.

Lastensuojelussa tuetaan ja ohjataan perheitä ja lapsia erityisesti elämän kriisitilanteissa. Tavoitteena on löytää perheen valmiudet ja olemassa olevat voimavarat sekä tarvittaessa vahvistaa niitä.

Sosiaalitoimiston lastensuojelutyöntekijöiden velvollisuutena on auttaa ja tukea lasta ja hänen perhettään, jos lapsen kotiolot tai kasvuolosuhteet eivät ole riittävän turvalliset ja vanhemmat laiminlyövät lapsen hoitoa tai lapsi omalla toiminnallaan vaarantaa hyvinvointiaan