Elatusturva ja elatustuki

Kansaneläkelaitokselle 1.4.2009 alkaen

Elatusturvan tarkoituksena on alle 18-vuotiaan lapsen elatuksen turvaaminen. Kunta voi maksaa elatustukea, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusmaksun suorittamisen eikä sitä ole saatu ulosottotoimin perittyä, elatusapu on vahvistettu alle valtion elatustuen elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi tai kun isyyttä avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen ei ole vahvistettu. (Elatusturvalaki)

Jos elatustukea haetaan elatusavun suorittamisen laiminlyönnin perusteella, varataan elatusvelvolliselle mahdollisuus selityksen antamiseen määräaikaan mennessä. Jos elatustukea myönnetään, siirtyy maksamattomien elatusapujen perintä kunnan tehtäväksi. Ne voidaan ulosmitata elatusvelvollisen tulosta tai omaisuudesta ellei elatusvelvollinen tee sopimusta elatusapurästiensä maksamisesta. Elatusvelvollinen voi jälkikäteen hakea vapautusta suoritetun elatustuen tai sen osan korvaamisesta maksukyvyttömyytensä perusteella.

Elatustukea haetaan 1.4.2009 alkaen Kelalta.