Kemin nuorisokoti

Kemin nuorisokoti on Kemin kaupungin 7-paikkainen lastensuojelun sijaishuollon yksikkö.  Sijoitukset tapahtuvat lastensuojelun sosiaalityön kautta ja ovat yleensä pitkäaikaisia.
Toiminta-ajatuksena on tarjota sijaishuollossa oleville nuorille kannustava ja fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä edistävä kasvuympäristö.  Perustehtävänä on hoitaa ja kasvattaa nuoria, joiden kasvu- ja kehitysolosuhteet ovat merkittävästi vaarantuneet. Tavoitteena on vahvistaa eri ikäkausina tarvittavia tietoja ja elämänhallinnan taitoja matkalla kohti laadukasta ja itsenäistä selviytymistä.

Yhteystiedot:
Lastensuojeluyksikön johtaja Hannu Launimaa
puh. 040 541 8800, hannu.launimaa@kemi.fi
Nuorisokodin ohjaajat puh.  0400 679 064
Kemin nuorisokoti Jukola
Nahkurinkatu 17, 94100 Kemi