Kemin nuorisokoti

Kemin nuorisokoti on Kemin kaupungin 7-paikkainen lastensuojelun sijaishuollon yksikkö.  Sijoitukset tapahtuvat lastensuojelun sosiaalityön kautta ja ovat yleensä pitkäaikaisia.
Toiminta-ajatuksena on tarjota sijaishuollossa oleville nuorille kannustava ja fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä edistävä kasvuympäristö.  Perustehtävänä on hoitaa ja kasvattaa nuoria, joiden kasvu- ja kehitysolosuhteet ovat merkittävästi vaarantuneet. Tavoitteena on vahvistaa eri ikäkausina tarvittavia tietoja ja elämänhallinnan taitoja matkalla kohti laadukasta ja itsenäistä selviytymistä.

Yhteystiedot:
Kemin nuorisokoti
Nahkurinkatu 17
94100 Kemi
Lastensuojeluyksikön johtaja Päivi Kaniin puh. 0400 679 064, paivi.kaniin@kemi.fi
Nuorisokodin ohjaajat puh.  0400 679 064