Lastenvalvoja

Isyyden selvittäminen
Lastenvalvojan tehtävänä on selvittää avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys.
Isyys tunnustetaan lastenvalvojan luona. Tunnustuksen vahvistaa maistraatti. Kun isyys on vahvistettu, syntyy lapsen ja isyytensä tunnustaneen miehen välille oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Isyyden tunnustamisen yhteydessä voidaan tehdä yhteishuoltosopimus, jolloin kummastakin vanhemmasta tulee lapsen huoltaja. Mikäli lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, voidaan sopia lapsen elatuksesta.

Isyyden selvittämistä ei voida toimittaa mikäli lapsen äiti vastustaa sitä. Vastustamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Selvitys kuitenkin aloitetaan, jos mies, joka katsoo olevansa lapsen isä, tunnustaa isyytensä.

Sopimukset lapsen asumisesta, huollosta, tapaamisesta sekä elatuksesta
Lastenvalvoja auttaa erotilanteessa vanhempia tekemään sopimukset lapsen asumisesta, huollosta, tapaamisesta sekä elatuksesta. Mikäli vanhemmat eivät pääse keskenään sopimukseen, asian ratkaisee viime kädessä käräjäoikeus jomman kumman vanhemman hakemuksesta.

Lapsilähtöinen sosiaalityö erotilanteessa
Länsi-Pohjan alueella sosiaalityön tavoitteena on kehittää lapsilähtöisen työskentelyn menetelmiä. Erotilanteessa lastenvalvoja / sosiaalityöntekijät avustavat vanhempia lasten tarpeiden huomioon ottamisessa. Lisäksi on mahdollisuus perheasioiden sovitteluun.

Kattavaa tietoa isyydestä, vanhemmuudesta , toimimisesta erotilanteissa tai niihin liittyvissä kriiseissä tarjoavat lisäksi mm. Väestöliitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lastensuojelun keskusliitto, Elatusvelvollisten liitto ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, Uusperheellisten liitto ry sekä myös suomi.fi/perhe- ja sosiaalipalvelut.  Erotilanteeseen apua Länsi-Pohjassa -esite

Isyyslakilaki lapsen elatuksesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Isyyslaki uudistuu, Isyyslaki 1.1.2016 alkaen

Lastenvalvojan yhteystiedot
Lastenvalvoja Sari Koski                                                         TL_Meripuistosyksy3
Keskuspuistokatu 30,  3. krs
94100 Kemi

Lastenvalvojan puhelinaika ma – ti ja to -pe klo 12 – 13  puh. 016 258 779
Lastenvalvojan sihteeri Marja-Kaisa Hamari ma – pe  klo 9 – 15  puh. 040 631 1193