Pakolaistyö

Kemiin on tullut pakolaisia vuodesta 1988 alkaen. Vuoden 2017 alusta Kemillä on sopimus ELY-keskuksen kanssa 70:n pakolaisen vastaanotosta kuntapaikoille vuosittain.

Kuntapaikoille otetaan myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita. Vuosien varrella Kemiin vastaanotetut pakolaiset ovat olleet vietnamilaisia, Kosovon albaaneja entisen Jugoslavian alueelta, somalialaisia, irakilaisia, iranilaisia, burmalaisia, srilankalaisia, afganistanilaisia sekä syyrialaisia. Aikaisemmin pakolaisia otettiin kiintiöllä suoraan pakolaisleireiltä. Uuden sopimuksen voimassa ollessa ensisijaisesti kemin vastaanottokeskuksesta. SPR:n Kemin vastaanottokeskuksen kautta tulevat pakolaiset edustavat monia eri kansallisuuksia.

Kotoutumisesta on laadittu laki 1.5.1999, jossa säädetään pakolaiselle sekä oikeudet että velvollisuudet pääosin samoin perustein, kuin muillekin kuntalaisille. Kotoutuminen tarkoittaa lähinnä pakolaisen integroitumista kuntaan ja yhteiskuntaan koulutuksen, työharjoittelun yms. toimenpiteiden avulla.

Kemin kaupunki on laatinut yhteistyössä lähikuntien kanssa Meri-Lapin seudullisen kotouttamisohjelman vuosille 2014-2017. Lisäksi jokaiselle kuntaan tulevalle pakolaiselle laaditaan oma henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma.
ELY-keskus maksaa kunnalle 3-4 vuoden ajan laskennallista korvausta henkilömäärän mukaisesti sekä korvaa 3 vuoden ajalta pakolaisen toimeentulotuen. Lisäksi ELY-keskus korvaa pakolaistaustaisen asiakkaan tulkkauksesta aiheutuneet kustannukset.

Kemissä pakolaistyön piirissä on noin 230 henkilöä.

Pakolaistyö
Valtakatu 22 G, 2.kerros
94100 Kemi

Käynti linja-autoaseman puoleisesta ovesta.

Pakolaistyöntekijä Ilkka Passlin puh. 040 841 2968
Pakolaistyöntekijä Tuija Heimonen puh. 050 573 7001
Pakolaistyön sosiaalityöntekijä Pia Koski puh. 040 162 6907

Pakolaistyö / terveydenhoitaja Anita Seppänen, puh. 040 647 2643
toimipaikka Syväkankaan terveysasema, Kivalontie 19, 94700 Kemi

Kemin kaupungin kotouttamisohjelma 2018 – 2021
Kaupunginvaltuusto 29.01.2018 § 7