Pakolaistyö

Kemiin on tullut pakolaisia vuodesta 1988 alkaen. Vuodesta 2014 Kemillä on sopimus ELY-keskuksen kanssa 35:n pakolaisen vastaanotosta vuosittain (aiemmin 50).

Pakolaiskiintiö koostuu suoraan pakolaisleireiltä tulevista pakolaisista sekä myönteisen oleskelulupapäätöksen ja kuntapaikan saaneista turvapaikanhakijoista. Pakolaisleireiltä vastaanotetut kiintiöpakolaiset ovat olleet vietnamilaisia, Kosovon albaaneja entisen Jugoslavian alueelta, somalialaisia, irakilaisia, iranilaisia, burmalaisia, srilankalaisia, afganistanilaisia sekä syyrialaisia. SPR:n Kemin vastaanottokeskuksen kautta tulevat pakolaiset edustavat monia eri kansallisuuksia.

Kotoutumisesta on laadittu laki 1.5.1999, jossa säädetään pakolaiselle sekä oikeudet että velvollisuudet pääosin samoin perustein, kuin muillekin kuntalaisille. Kotoutuminen tarkoittaa lähinnä pakolaisen integroitumista kuntaan ja yhteiskuntaan koulutuksen, työharjoittelun yms. toimenpiteiden myötä.

Kemin kaupunki on laatinut yhteistyössä lähikuntien kanssa Meri-Lapin seudullisen kotouttamisohjelman vuosille 2014-2017. Lisäksi jokaiselle kuntaan tulevalle pakolaiselle laaditaan oma henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma.
ELY-keskus maksaa kunnalle 3-4 vuoden ajan laskennallista korvausta henkilömäärän mukaisesti sekä korvaa 3 vuoden ajalta pakolaisen toimeentulotuen. Lisäksi ELY-keskus korvaa pakolaistaustaisen asiakkaan tulkkauksesta aiheutuneet kustannukset.

Kemissä pakolaistyön piirissä on noin 230 henkilöä.

Pakolaistyö
Sosiaalitoimisto, 3 krs
Keskuspuistokatu 30
94100 Kemi

Pakolaistyöntekijä Ilkka Passlin puh. 040 841 2968
Pakolaistyöntekijä Tuija Heimonen puh. 050 573 7001
Pakolaistyön sosiaalityöntekijä Pia Koski puh. 040 162 6907

Pakolaistyö / terveydenhoitaja Anita Seppänen, puh. 040 647 2643
toimipaikka Syväkankaan terveysasema, Kivalontie 19, 94700 Kemi

Kemin kaupunginvaltuuston 3.2.2014 §7 hyväksymä Meri-Lapin_seudullinen_kotouttamisohjelma2014-17