Perhetyö

Perhetyön toimisto on Kemin Perhekeskusksessa;
Sauvosaarenkatu 27, puh. 040 162 9067

Perhekeskuksessa avoin perhekerho maanantaisin klo 10.00 – 12.00. Tervetuloa!

Ennaltaehkäisevä perhetyö
Ennaltaehkäisevä perhetyö on lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukemista, joka ei vaadi asiakkuutta lastensuojelussa. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan, omien voimavarojen sekä arjessa selviytymisen tukeminen.
Ennaltaehkäisevä perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen, kodin arjen hallintaan, vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa elämäntilanteissa.
Asiakkaaksi hakeudutaan esimerkiksi neuvolan tai päivähoidon kautta.
Perhe voidaan ohjata ennaltaehkäisevän perhetyön asiakkaaksi myös muista sosiaalityön palveluista.

Jos tarvitset tukea arkeen, voit ottaa itse suoraan yhteyttä perhetyöhön.

Vastaava perhetyöntekijä Tiina Luokkala 050 427 5650

Lastensuojelun perhetyö
Lastensuojelun perhetyöllä tuetaan lastensuojelun asiakkuudessa olevia 0 -17 v. lapsia ja heidän perheitään arjessa selviytymisessä sekä edistetään lapsen myönteistä kehitystä ja vahvistetaan vanhempien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Perheitä tuetaan heidän elämänhallinnassaan ja omien voimavarojen käyttöönotossa.
Perhetyö on ohjaavaa työtä, jota tehdään asiakkaan kotona suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Perhetyön aloittamien vaatii yhteisen arvioinnin sosiaalityöntekijän kanssa.

Perhetyön piiriin kuuluvat myös valvotut ja tuetut tapaamiset.

Perhetyöntekijät:

Nimike Nimi Puh
perhetyöntekijä Tiina Luokkala 050 427 5650
perhetyöntekijä Mirva Harju 050 427 5653
perhetyöntekijä Tarja Evesti 050 427 5651
perhetyöntekijä Jorma Kotiranta 040 667 2224
perhetyöntekijä Saara Marjakaarto 040 359 1626
perhetyöntekijä Eveliina Hipsi-Tuokkola 040 579 0117
perhetyöntekijä Kirsi Moilanen 050 427 5652
perhetyöntekijä Heli Kurkela 040 746 4357