Perhetyö

Lastensuojelun perhetyö   

Keskuspuistokatu 28, 94100 Kemi

Lastensuojelun perhetyöllä tuetaan lastensuojelun asiakkuudessa olevia 0 -17 v. lapsia ja heidän perheitään arjessa selviytymisessä sekä edistetään lapsen myönteistä kehitystä ja vahvistetaan vanhempien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Perheitä tuetaan heidän elämänhallinnassaan ja omien voimavarojen käyttöönotossa.
Perhetyö on ohjaavaa työtä, jota tehdään asiakkaan kotona suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Perhetyön aloittamien vaatii yhteisen arvioinnin sosiaalityöntekijän kanssa.
Perhetyön piiriin kuuluvat myös valvotut tapaamiset.

Perhetyön puhelinnumero 040 162 9067

Nimike Nimi Puh
perhetyöntekijä Tarja Evesti 050 427 5651
perhetyöntekijä Tiina Luokkala 050 427 5650
perhetyöntekijä Mirva Harju 050 427 5653
perhetyöntekijä Anu Nevanoja 040 746 4357
perhetyöntekijä Sirpa Klemetti 050 427 5652
perhetyöntekijä Jorma kotiranta 040 667 2224

Ennaltaehkäisevä perhetyö

Ennaltaehkäisevä perhetyö on lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista, joka ei vaadi asiakkuutta lastensuojelussa. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton sekä arjessa selviytymisen tukeminen.

Ennaltaehkäisevä perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen, kodin arjen hallintaan, vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa elämäntilanteissa.

Asiakkaaksi hakeudutaan joko ottamalla itse yhteyttä perhetyöntekijään tai neuvolan / päivähoidon kautta. Perhe voidaan ohjata ennaltaehkäisevän perhetyön asiakkaaksi myös muista sosiaalityön palveluista. Perhetyön tarve selvitetään yhdessä ohjaavan tahon ja perhetyöntekijän kanssa.

perhetyöntekijä Mirva Harju 050 427 5653