Perhetyö

Keskuspuistokatu 30. 94100 Kemi, puh.040 162 9067
Vastaava perhetyöntekijä Tiina Luokkala 050 427 5650

Ennaltaehkäisevä perhetyö
Ennaltaehkäisevä perhetyö on lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukemista, joka ei vaadi asiakkuutta lastensuojelussa. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan, omien voimavarojen sekä arjessa selviytymisen tukeminen.

Ennaltaehkäisevä perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen, kodin arjen hallintaan, vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa elämäntilanteissa.

Perhe ohjautuu ennaltaehkäisevän perhetyön asiakkaaksi sosiaalityön palveluista.

Lastensuojelun perhetyö
Lastensuojelun perhetyöllä tuetaan lastensuojelun asiakkuudessa olevia 0 -17 v. lapsia ja heidän perheitään arjessa selviytymisessä sekä edistetään lapsen myönteistä kehitystä ja vahvistetaan vanhempien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Perheitä tuetaan heidän elämänhallinnassaan ja omien voimavarojen käyttöönotossa.

Perhetyö on ohjaavaa työtä, jota tehdään asiakkaan kotona suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Perhetyön aloittamien vaatii yhteisen arvioinnin sosiaalityöntekijän kanssa.

Perhetyön piiriin kuuluvat myös valvotut ja tuetut tapaamiset.

Perhetyöntekijät:

Nimike Nimi Puh
perhetyöntekijä Hanna Oilinki 050 427 5653
perhetyöntekijä Johanna Buska 040 180 1669
perhetyöntekijä Tarja Evesti 050 427 5651
perhetyöntekijä Jorma Kotiranta 040 667 2224
perhetyöntekijä Tiina Blässar 040 579 0117
perhetyöntekijä Sirpa Klemetti 050 427 5652
perhetyöntekijä Heli Kurkinen 040 746 4357
perhetyöntekijä Tiina Luokkala 050 427 5650