Sosiaalinen luototus

Kemin sosiaali- ja terveyspalvelut on lähtenyt mukaan sosiaalisen luototuksen kuntakokeiluun valtuustoaloitteen pohjalta vuodesta 1999 alusta. Toiminta vakinaistettiin vuoden 2002 alusta saatujen hyvien kokemusten johdosta.

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei eri syistä, esim. vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa. Luottoa voidaan myöntää kodin hankintoihin, pieniin asunnon muutostöihin, takuuvuokriin, työn edellyttämän auton tai työvälineiden ostoon, vuokra- ja osamaksurästeihin ja muihin hakijan itsenäiseen selviytymiseen liittyviin menoihin.

Luotosta peritään 12 kuukauden euribor -viitekorko ilman asiakaskohtaista marginaalia. Korko peritään kuukausierän yhteydessä laskettuna eräpäivänä jäljellä olevan lainapääoman mukaan. Koron tarkistus tapahtuu 12 kuukauden välein alkaen luoton nostamispäivästä. Sosiaalisesta luotosta ei peritä toimitusmaksua eikä järjestelypalkkiota.

Luoton takaisinmaksuehdot sovitaan luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksukykynsä mukaan. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Luotosta tehdään velkakirja, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot. Takaisinmaksuaikana sosiaalisen luoton saaja voi hakea muutosta takaisinmaksuehtoihin, jos hänen taloudellisessa tilanteessaan tapahtuu muutoksia. Luoton takaisinmaksun hoitamatta jättäminen ilman syytä johtaa aina perintään. Tämä ei ole vielä Kemissä ollut ajankohtaista, vaan asiakkaiden kohdalla on toistaiseksi päästy takaisin maksussa eteenpäin esim. maksuohjelmia muuttamalla.

Kemissä sosiaalista luottoa on myönnetty pääsääntöisesti erilaisiin kodin hankintoihin ja vuokra- ja osamaksurästeihin. Asiakkaiden korttiluottojen kautta ylivelkaantuminen on noussut jo sosiaalisen luoton kokeiluaikana erittäin suureksi haasteeksi. Sosiaalista luottoa onkin myönnetty suuressa määrin erilaisten luottojen saneeraamiseen hakijan itsenäisen selviytymisen tukemiseksi.

Sosiaalisen luototuksen työntekijä
Sosiaali- ja talousneuvoja Samuli Virtasalo
Keskuspuistokatu 30, 2 krs
94100 Kemi

Puhelinaika ma -pe klo 12 – 13,  puh. 040 558 7516
Ajanvaraus puh. 040 558 7516