Täydentävä toimeentulotuki

Vuoden 2017 alusta lukien perustoimeentulotukea haetaan Kelasta

Kelalla on velvollisuus siirtää hakemus kuntaan, jos asiakas on esittänyt hakemuksissaan muita kuin perusosaan tai muihin perusmenoihin kuuluvia menoja. Lisäksi edellytetään, että asiakas on esittänyt pyynnön asian siirtämisestä toimeentulotukihakemuksen yhteydessä tai päätöksen saatuaan.
Kunta tekee päätöksen täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita.
Asiakas voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea myös suoraan kunnasta. Hakeminen edellyttää Kelan päätöstä perustoimeentulotuesta hakemusta koskevalle ajalle.

Täydentävän toimeentulotuen hakemus

Palveluohjaus: ma, ke ja pe klo 12 – 15 puh. 050 370 7951 
Sosiaalitoimiston palveluaika klo 8 – 11 ja 12 – 15. Puhelinaika työntekijöille klo 12-13.
Neuvonta puh. 016  259 494 / Eija Heikkilä

Sosiaalipalvelujen ja opiskeluterveydenhuollon sekä opiskelijoiden suun terveydenhuollon verkkoneuvonta:

virtu_kuva

Verkkoneuvonnan sivulla myös toimeentulotukilaskuri.

_________________________________________________________________________

Kemin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalitoimisto
Keskuspuistokatu 30
94100 KEMI

Fax: 016 259 500