Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Jos olet saanut vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa.
Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran.

Tammikuun 2017 toimeentulotukea voi hakea Kelasta paperilomakkeella 1.12.2016 alkaen. Lomakkeita saa Kelan toimistoista ja niitä voi tulostaa myös sivulta www.kela.fi/lomakkeet.
Toimeentulotuen verkkoasiointi on avattu 12.12.2016 osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Voit toimittaa myös liitteet verkossa! Liitteeksi riittää esim. selkeä kännykällä otettu kuva.
Kelan perustoimeentulotuen palvelunumero on avattu 12.12.2016.

Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.
Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään.

www.kela.fi/toimeentulotuki

________________________________________________________________________________________

 

Toimeentulotuki on lakisääteistä viimesijaista taloudellista tukea tilanteessa, jossa henkilön tai perheen omat tulot tai varat eivät riitä.

Oikeus toimeentulotuen saantiin selvitetään tekemällä normilaskelma, jossa otetaan huomioon hakijan ja perheen kaikki tulot (palkka, eläke, työttömyysturva yms.) ja varat (pankkitalletukset, osakkeet, omaisuus yms.). Hakijan / perheen tuloista vähennetään toimeentulotukeen oikeuttavat menot, joita ovat esimerkiksi asumismenot ja terveydenhuoltomenot. Lisäksi tuloista vähennetään lakisääteisen perusosan suuruus. Perusosa on lailla säädetty summa, joka vuosittain tarkistetaan / vahvistetaan asetuksella.

Toimeentulotukea haetaan Kelalta.

Sosiaalitoimiston palveluaika klo 8 – 11 ja 12 – 15. Puhelinaika työntekijöille klo 12-13.
Neuvonta ja ajanvaraus  puh. 016  259 494 / Eija Heikkilä

Etuuskäsittelijöiden puhelinaika arkisin klo 12 – 13. Puhelinnumero käytössä vain puhelinaikoina

Nimike Nimi Puhelin
etuuskäsittelijä Anneli Mikkanen 040 864 9032

Sosiaalipalvelujen ja opiskeluterveydenhuollon sekä opiskelijoiden suun terveydenhuollon verkkoneuvonta:

virtu_kuva

Verkkoneuvonnan sivulla myös toimeentulotukilaskuri.

_________________________________________________________________________

Kemin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalitoimisto
Keskuspuistokatu 30
94100 KEMI

Fax: 016 259 500