Sotainvalidien palvelut

Sotainvalideille joilla invaliditeetti on vähintään 20 % järjestetään maksuttomat kotihoitopalvelut sekä siivous – ja asiointipalvelut, turvapuhelin sekä lumityöt, nurmenleikkaukset ja pyykkipalvelut.
20% sotainvaliditeetin omaavilla on mahdollista saada maksutta myös aterioita.
Näihin palveluihin ovat oikeutettuja 1.1.2017 alkaen myös henkilöt, jotka ovat vuosien 1939 – 1945 sotien johdosta
vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden haitta-aste on vähintään 10%.

Palvelun käynnistämisestä tulee olla yhteydessä palveluntarpeen arviointiin.
Ateriointioikeutta varten tarkistetaan asiakkaan veteraanitunnus sekä invaliditeettiprosentti.
Ateriointi tapahtuu henkilökohtaista aterialipuketta vastaan, jotka  asiakas saa kerran vuodessa. Ateriapalvelun tuottaja laskuttaa kaupunkia sopimuksen mukaan.
Ateriapisteitä ovat Kemin seurakunnan Hopealyhty, Lounaskahvila Kemin Paussi, Ravintola Puistopaviljonki,
Purolan palvelukeskuksen keittiö, Ruokapaikka Kasari, Lounatuuli tai Ravintola Samaani.
Näissä voi ruokailla paikan päällä, perusteluin ateria voidaan tuoda kotiin (palveluntuottajalla oltava kotiinkuljetus-/ateriapalvelu).

Palveluntarpeen arviointi puh. 016 259 552,
Puhelinaika arkisin 9-12.
Keskustan palvelukeskus,
Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi

Lisätietoja Valtionkonttorin sivuilta