Kuljetuspalvelut

Henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, järjestetään kuljetus- ja niihin liittyviä saattajapalveluja.

Kuljetuspalveluihin kuuluvat asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin eli Keminmaahan ja Simoon ulottuvat vaikeavammaisen henkilön työssä, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tms. syyn vuoksi tarpeelliset matkat.

Saattajapalvelua voidaan myöntää myös silloin, kun hakija tarvitsee toisen henkilön apua siinä määrin, että kuljettajan antama apu ei riitä. Saattajan käyttö liittyy aina oleellisesti avustamiseen kuljetuksen aikana ja määränpäässä.

Vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluja järjestetään Kemissä Palvelulinja Onnikalla sekä vaikeavammaisuuden perusteella taksilla tai invataksilla yksilöllisen tarpeen mukaan. Palvelulinja Onnikalla järjestettävät kuljetuspalvelut ovat osa julkista joukkoliikennettä ja sen kalusto vastaa erityisesti vanhusten ja vammaisten tarpeita.

Lisätietoja 
Sosiaaliohjaaja Anne Kulju, puh. 040 6433 813, puhelinaika ma-to klo 12-13
Toimistosihteeri Markus Kessunmaa, puh. 016 259 542, puhelinaika arkisin klo 9-11

Hakemusten palatus:
Vammaispalvelut
Keskustan palvelukeskus
Sauvosaarenkatu 25,
94100 Kemi

Kuljetuspalvelut-esite / Muutokset 5.2.2018
kuljetuspalveluhakemus

Palveluliikenteen aikataulut 5.2.2018 alkaen:
Eteläinen alue 

Itäinen alue
Pohjoinen alue