Asiakas- ja palveluohjaus / Seniorineuvonta

Länsi-Pohjassa halutaan helpottaa ikäihmisen sosiaali- ja terveyspalveluiden avun ja neuvonnan saantia. Seniorineuvontapuhelin palvelee kesälläkin.

Ikäihminen tai hänen läheisensä saa apua:

Lapin maakunnan yhteistä ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen mallia rakennetaan sosiaali- ja terveysministeriön ja sairaanhoitopiirien rahoittamassa Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa, joka on osa ikäihmisten kotihoitoa uudistavaa ja kaikenikäisten omaishoitoa vahvistavaa hallituksen I&O-kärkihanketta Sosiaali- ja terveysministeriön I&O-kärkihanke ja sen osana oleva Toimiva kotihoito Lappiin -hanke kestävät syyskuuhun 2018 saakka

Lisätietoa:
kehittäjäsosiaalityöntekijä, Toimiva kotihoito Lappiin -hanke, Sirkka Nissi-Onnela
projektipäällikkö, Toimiva kotihoito Lappiin -hanke, Lahja Harju

 


Tiedote Seniorineuvonnasta
Seniorineuvonnan juliste

Lapin maakunnan yhteistä ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen mallia rakennetaan
sosiaali- ja terveysministeriön ja sairaanhoitopiirien rahoittamassa Toimiva kotihoito Lappiin
-hankkeessa, joka on osa ikäihmisten kotihoitoa uudistavaa ja kaikenikäisten omaishoitoa
vahvistavaa hallituksen I&O-kärkihanketta.

Lapissa valmistaudutaan tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen. Tarkoituksena on tehdä
palveluista helposti saavutettavia, asiakkaiden tarpeisiin sopivia ja kustannusvaikuttavia.
Sosiaali- ja terveysministeriön I&O-kärkihanke ja sen osana oleva Toimiva kotihoito Lappiin
-hanke kestävät syyskuuhun 2018 saakka.
Palveluneuvonta ja –ohjausosion mallintamiseen osallistuvat Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja
Ylitornio, Rovaniemi, Sodankylä, Salla, Kemijärvi ja Enontekiö.
___________________________________________________
 
Kemin Ikäihmisten palveluohjaus ja palveluntarpeen arvionti
Toimii joka arkipäivä klo 9-13  Puh. 016 259 552

Ota yhteyttä, mikäli tarvitset henkilökohtaisempaa palveluohjausta
tai palveluntarpeen arviointikäynnin.
– Kaikki uudet asiakkaat kotihoitoon, kotisairaanhoitoon.
– Kaikki hakemukset: kuljetuspalveluihin, palveluasumiseen,
omaishoidontukiasiat ja omaishoidon vapaan
järjestäminen sekä vanhussosiaalityö.