Palveluasuminen

OklaholmanPalvelukotiKemin kaupunki järjestää palveluasumisen osin omin palveluin, ostopalveluina sekä palvelusetelillä rajoitetusti määrärahojen puitteissa
.

Kemin kaupungilla on kuusi omaa palvelutaloa / -kotia, joista Keskustan palvelutalo, Meripuiston palvelukoti, Oklaholman palvelukoti, Palvelukoti Iltarusko, Nestorin palvelukoti (3-krs) sekä Purolan palvelukodit (Lumme- ja Purokoti) ovat tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan ympärivuorokautista hoitoa.

Keskitetty ikäihmisten palvelutarpeen arviointi

016 259 552, puhelinaika arkisin kello 9-12
osoite  Keskustan palvelukeskus, Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
– Hakemukset, arviointikäynnit, asiakasohjaus ja palveluneuvonta
– Lyhytaikaishoidon/omaishoidon vapaan varaukset Purolan Lampi-kotiin (ensisijassa omaishoidon vapaita varten)
– Päätökset palveluasumisesta
– Vanhus -sosiaalityö

Kun palveluasumisen hakemus saapuu arviointiyksikköön, hakijaan tai hänen yhteyshenkilöönsä ollaan
yhteydessä ja sovitaan yhteinen kotikäyntiaika. Kotona selvitymistä arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.

Kotona asumista tuetaan erilaisin palveluin, esim. kotihoidon käyntien, tukipalveluiden sekä teknisten apuvälineiden avulla,
jolloin palveluasuminen on viimesijaisin vaihtoehto.

Päätöksen palveluasumisesta tekee SAS-työryhmä. 
Asukasvalinnat perustuvat sosiaali- ja terveyslautakunnassa hyväksyttyihin RAVA -ja RAI- toimintakyky
-arvoihin.  Asukasvalinnoissa huomioidaan myös hakijan kokonaistilanne.
työryhmään kuuluu:
Hoito- ja hoivatyön johtaja, vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä, omaishoidontuen sosiaaliohjaaja,
vanhustenhuollon lääkäri, palveluneuvoja Sauvosaaren sairaalasta sekä muistihoitaja.

Kaupunki täyttää ensisijaisesti omien yksiköidensä paikat ja palveluseteli on käytössä vaihtoehtona rajoitetusti,
määrärahojen puitteissa.  Asiakas saa hakemukseensa aina kirjallisen päätöksen.
Palveluasumisen kriteerit on hyväksytty Sosiaali- ja terveyslautakunnassa Lapin maakunnan mallin mukaisesti 2018.

Lomakkeet

Tehostetun palveluasumisen esite
Hakemus palveluasumiseen
Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet
Päätös kriteerien hyväksymisestä, Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.9.18 § 128

Hakemus palveluyrittäjäksi, palveluasuminen
Kiiteerit ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelituottajalle
Vuokrasopimus

Palveluasumisen hakemukset palautetaan osoitteella:
Keskustan palvelukeskus
Sauvosaarenkatu 25
94100 Kemi

Kotikuntalain mukaan hoitopaikan valintaoikeusasioissa saa lisätietoa hoiva- ja hoitotyön johtajalta.

Hoito- ja hoivatyön johtaja
Rita Oinas
puh. 040 548 2039
Os. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus,
Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi
Tapaamiset ajanvarauksella.

Palveluasumisen yksiköt


Kaupungin oma palveluasuminen

Keskustan palvelutalo
Sauvosaarenkatu 25
94100 Kemi
– 22 paikkaa
– osastonhoitaja puh. 040  4874 363
– hoitajat puh. 040 0172 436  (klo 7-21)
– keittiö 040 6304 489
Yleistietoa
Maksut

Syväkankaan palvelutalo
– 30.4.2020 saakka Kemin kaupungin järjestämää tavallista palveluasumista

Toijärventie 19
94700 Kemi
– 22 paikkaa
– hoitajat puh. 040 182 3168 ( klo 7-21)
– keittiö puh.016 259 276
– kotihoidon palvelujohtaja p.040 7739 572 parhaiten ark. klo 8-11
Yleistietoa
Maksut
Syväkankaan palvelutalo muuttuu 1.5.2020 alkaen normaaliksi vuokra-asumiseksi.
Tällöin asukasvalinnat tekee Colliers.
Colliers asuntohakuun tästä.
Colliers asuntohakemus tässä
Colliers yhteystiedot

Oklaholman palvelukoti
Oklaholmankatu 6 – 8, 94700 Kemi
– 50 paikkaa
– osastonhoitaja puh. 040 8273 643  tai
– sairaanhoitaja puh. 040 588 5314

Palvelukoti Iltarusko
 Suojalanpolku 8
94200 Kemi
– 46 paikkaa
– osastonhoitaja 040 549 3913
– os. 1 hoitajat 040 7025 266
– os. 2 hoitajat 040 5748 546
– os. 3 hoitajat  0405 701199
– os. 4 hoitajat 040 5734 115

Palvelukoti Meripuisto
Sauvosaarenkatu 20
94100 Kemi
– 50  paikkaa
– osastonhoitaja 040  177 9894
– alakerta ja osasto 1 016 670 11 10
– osasto 2 016 670 11 21
– osasto 3 016 670 11 31

Purolan palvelukoti 
Purolankatu 1
94200 Kemi
040 352 4825 osastonhoitaja Kirsti Lukkarila
050 364 5599 sairaanhoitaja Sari Matila
kirsti.lukkarila@kemi.fi
Lampikoti
1 puhelin 050  341 4045  ja
2 puhelin  050 364  55 99
Ryhmäkodit:
Lummekoti
040 058  8129
– 6 asukaspaikkaa
Purokoti
050 438 1935 ja
040  867  90 23
– 6 asukaspaikkaa

Nestorin palvelukoti
Suojalanpolku 12
94200 Kemi
– 13 paikkaa
– osastonhoitaja Eila Toppinen 040 0693 511

Nestorin vanhainkoti
Suojalanpolku 12
94200 Kemi
– osastonhoitaja 040 0693 511

Kaupungin palveluasumisen ostopalvelut ja palvelusetelipalvelut
asukasvalinnat  Kaupungin SAS- työryhmän kautta.
Kaupungin omat paikat täytetään ensin. Palveluseteli myönnetään määrärahojen puitteissa.

Yksityiset Kemin palvelusetelillä tai omin kustannuksin:

Attendo Kuunari,   Attendo Mi-hoiva Oy   (palveluseteli)
– 18 paikkaa
os. Mikonkatu 1,
94720 Kemi
Puh. 044  7800 549  johtaja Laura Keränen
laura-sofia.keranen@attendo.fi
Puh. 044 7800 550 hoitajat 

Hoivakoti Metsäkumpu, Attendo Oy   (sopimuspaikat ja palveluseteli)
– 30 paikkaa
Louhitie 2
94700 Kemi
044 4944 690 Sirpa Rissanen

Hoivakoti Tervarinne, Esperi Care Oy  (sopimuspaikat ja palveluseteli)
Jungonkatu 17
94600 Kemi
046 9222 441 Minna Horttanainen

Mainiokoti Vihtori, Mehiläinen hoiva (palveluseteli)
Rovankatu 1
94700 Kemi
040 505 2160 palvelukodin johtaja Sari Holappa

Keminmaalla:

Attendo Uittomies, Attendo Mi-hoiva (palveluseteli)
– 30 asiakaspaikkaa
Järveläntie 7
044 2569 191 Johanna Holma, palvelukodin päällikkö
johanna.holma@attendo.fi

Ylitorniolla:

Hoivakoti Katajahovi, Attendo Oy (palveluseteli)
Asematie 1 a
95600 Ylitornio
044 494 3580 hoivakodin johtaja Marja Kehus

Kotikylä Lantonvainio, Coronaria Hoiva Oy    (palveluseteli)
Sahaherrantie 1,
95600 Ylitornio
040 1965 677  Markku Honkuri
050 4644 543 sairaanhoitajat
lantonvainionpalvelukoti@coronaria.fi

ODL Ylitornion Vesperkoti Oy
– 32 paikkaa
Alkkulanraitti 2 C
95600 Ylitornio
050 3126 125 Jaana Kreivi-Leppänen
jaana.kreivi-leppanen@odl.fi
www.odl.fi

 


Palvelukeskus Purola, Purolan palveluasunnot
Toivola-Luotola Setlementti
Fysioterapia- ja kuntoutuspalveja
Pitopalvelua ja tilojen vuokrausta
Senioriasumista, 22 vuokra-asuntoa
Taloussihteeri Maiju Tihinen 040 717 0425
Purolan keittiö  040 717 0495
www.toivola-luotola.fi