Palveluasuminen

OklaholmanPalvelukotiKemin kaupunki järjestää palveluasumisen osin omin palveluin, ostopalveluina sekä palvelusetelillä rajoitetusti määrärahojen puitteissa
.

Kemin kaupungilla on kuusi omaa palvelutaloa / -kotia, joista Keskustan palvelutalo, Meripuiston palvelukoti, Oklaholman palvelukoti, Palvelukoti Iltarusko, Nestorin palvelukoti (3-krs) sekä Purolan palvelukodit (Lumme- ja Purokoti) ovat tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan ympärivuorokautista hoitoa.

Keskitetty palvelutarpeen arviointi

puh. 016 259 552 arkisin klo 9-13
os. Keskustan palvelukeskus, Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
– Hakemukset, arviointikäynnit, asiakasohjaus ja palveluneuvonta
– Lyhytaikaishoidon/omaishoidon vapaan varaukset Purolan Lampi-kotiin (ensisijassa omaishoidon vapaita varten)
– Päätökset palveluasumisesta
– Vanhus -sosiaalityö
– Hakemusten / lomakkeiden postitus, sihteeri puh. 040 6683 842 tai 016 259 583

Kun palveluasumisen hakemus saapuu arviointiyksikköön, hakijaan tai hänen yhteyshenkilöönsä ollaan
yhteydessä ja sovitaan yhteinen kotikäyntiaika. Kotona selvitymistä arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen
läheisensä kanssa. Asumista tuetaan erilaisin palveluin, esim. kotihoidon käyntien, tukipalveluiden sekä teknisten apuvälineiden avulla, jolloin palveluasuminen on viimesijaisin vaihtoehto.
Päätöksen palveluasumisesta tekee Luotsi-työryhmä. Kaupunki täyttää ensisijaisesti omien yksiköidensä paikat ja
palveluseteli on käytössä vaihtoehtona rajoitetusti, määrärahojen puitteissa.  Asiakas saa hakemukseensa aina kirjallisen päätöksen.

Vanhustenhuollon yhteistyöryhmä on Luotsi – työryhmä, joka tekee asukasvalinnat.
Asukasvalinnat perustuvat sosiaali- ja terveyslautakunnassa hyväksyttyihin RAVA -ja RAI- toimintakyky
-arvoihin.  Asukasvalinnoissa huomioidaan myös hakijan kokonaistilanne.
Luotsi- työryhmään kuuluu:
Vanhuspalvelujohtaja, vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä, omaishoidontuen sosiaaliohjaaja,
vanhustenhuollon lääkäri, Sauvosaaren sairaalan sosiaaliohjaaja sekä muistihoitaja.
Palveluasumisen kriteerit on hyväksytty Sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Lomakkeet

Kemin palveluasuminen
Hakemus palveluasumiseen
Palveluasumisen kriteerit

Hakemus palveluyrittäjäksi, palveluasuminen
Kiiteerit ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelituottajalle
Vuokrasopimus

Palveluasumisen hakemukset palautetaan osoitteella:
Keskustan palvelukeskus
Sauvosaarenkatu 25
94100 Kemi

Kotikuntalain mukaan hoitopaikan valintaoikeus – asioista saa lisätietoa vanhuspalvelujohtajalta.

Vs. Vanhuspalvelujohtaja
Eija Järvinen puh. 040 548 2039 arkisin parhaiten 8-11
Os. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus,
Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi
Tapaamiset ajanvarauksella.

Verkkoneuvonta

Palveluasumisen yksiköt


Kaupungin oma palveluasuminen

Keskustan palvelutalo
Sauvosaarenkatu 25
94100 Kemi
– 22 paikkaa
– osastonhoitaja puh. 040  4874 363
– hoitajat puh. 040 0172 436  (klo 7-21)
– keittiö 040 6304 489
Yleistietoa
Maksut

Syväkankaan palvelutalo
Toijärventie 19
94700 Kemi
– 22 paikkaa
– hoitajat puh. 040 182 3168
– keittiö puh.016 259 276
– kotihoidon palvelujohtaja p.040 7739 572 parhaiten ark. klo 8-11
Esite
Maksut

Oklaholman palvelukoti
Oklaholmankatu 6 – 8, 94700 Kemi
– 50 paikkaa
– osastonhoitaja puh. 040 8273 643  tai
– sairaanhoitaja puh. 040 588 5314

Palvelukoti Iltarusko
 Suojalanpolku 8
94200 Kemi
– 46 paikkaa
– osastonhoitaja puh.  040 549 3913
– os. 1 hoitajat puh. 040 7025 266
– os. 2 hoitajat puh. 040 5748 546
– os. 3 hoitajat puh. 0405 701199
– os. 4 hoitajat puh. 040 5734 115

Palvelukoti Meripuisto
Sauvosaarenkatu 20
94100 Kemi
– 50  paikkaa
– osastonhoitaja puh. 040  177 9894
– alakerta ja osasto 1 puh. 016 670 11 10
– osasto 2 puh. 016 670 11 21
– osasto 3 puh. 016 670 11 31

Purolan palvelukoti 
Purolankatu 1
94200 Kemi
puh. 040 352 4825 osastonhoitaja Kirsti Lukkarila
puh. 050 364 5599 sairaanhoitaja S. Matila
kirsti.lukkarila@kemi.fi
Lampikoti
1 puh. 050  341 4045  ja
2 puh. 050 364  55 99
Ryhmäkodit:
Lummekoti
Puh. 040 058  8129
– 6 asukaspaikkaa
Purokoti
Puh.050 438 1935
Puh.  040  867  90 23
– 6 asukaspaikkaa

Nestorin palvelukoti
Suojalanpolku 12
94200 Kemi
– 13 paikkaa
– osastonhoitaja puh. 040 0693 511

Nestorin vanhainkoti
Suojalanpolku 12
94200 Kemi
– osastonhoitaja puh. 040 0693 511

Kaupungin palveluasumisen ostopalvelut ja palvelusetelipalvelut
asukasvalinnat  Kaupungin Luotsi- työryhmän kautta.
Kaupungin omat paikat ovat etusijalla. Palveluseteliä myönnetään määrärahojen puitteissa.

Kemissä:

Attendo Kuunari,   Attendo Mi-hoiva Oy   (palveluseteli)
– 18 paikkaa
os. Mikonkatu 1,
94720 Kemi
Puh. 044  7800 549  Teija Tervo
Puh. 044 7800 550 hoitajat 

Hoivakoti Metsäkumpu, Attendo Oy   (sopimus/ostopalvelupaikat)
– 30 paikkaa
Louhitie 2
94700 Kemi
Puh. 044 4944 690 Sirpa Rissanen

Hoivakoti Tervarinne, Esperi Care Oy  (palveluseteli)
Jungonkatu 17
94600 Kemi
Puh. 046 9222 441 Minna Horttanainen

Mainiokoti Vihtori, Mehiläinen (palveluseteli)
Rovankatu 1
94700 Kemi
Puh. 040 505 2160 Sari Holappa

Pienkoti Akseliina, Osuuskunta Akseliina  (sopimus ja palveluseteli)
– 10 paikkaa
Oklaholmankatu 22 E
94700 Kemi
1-kerros
Puh. 040 481 2033
keminpalveluok-akseliina@co.inet.fi

Keminmaalla:

Attendo Uittomies, Attendo Mi-hoiva (palveluseteli)
– 30 asiakaspaikkaa
Järveläntie 7
Puh. 044 2569 191 Johanna Holma, palvelukodin päällikkö
johanna.holma@attendo.fi

Ylitorniolla:

Hoivakoti Katajahovi, Attendo Oy
Asematie 1 a
95600 Ylitornio
Puh. 044 494 3580 hoivakodin johtaja Marja Kehus

Kotikylä Lantonvainio, Coronaria Hoiva Oy
Sahaherrantie 1,
95600 Ylitornio
puh. 040 1965 677  Markku Honkuri
puh. 050 4644 543 sairaanhoitajat
lantonvainionpalvelukoti@coronaria.fi


Palvelukeskus Purola, Purolan palveluasunnot
Toivola-Luotola Setlementti
Fysioterapia- ja kuntoutuspalveja
Pitopalvelua ja tilojen vuokrausta
Senioriasumista, 22 vuokra-asuntoa
Taloussihteeri Maiju Tihinen
puh. 040 717 0425
Purolan keittiö  puh. 040 717 0495
www.toivola-luotola.fi